Sockerdöden

Mitt senaste inlägg handlade alltså om hur ryska män konsumerar stora mängder vodka och att detta leder till en tidig död vilket till och med lämnar tydliga avtryck i livslängdsstatistiken. Om man istället blickar åt väst, närmare bestämt åt USA, har man där istället stora problem med dålig kosthållning, bland annat en hög sockerkonsumtion. Tidigare studier har visat att ett stort intag av socker ökar risken för fetma, men en ny studie visar att socker dessutom är en oberoende riskfaktor för att dö i hjärtkärlsjukdomar.

I studien som publicerats i JAMA internal medicine undersöktes konsumtionen av tillsatt socker bland mer än 30 000 vuxna amerikaner. Studien visade att de flesta åt mer än rekommenderad mängd tillsatt socker. Man såg dessutom att sockerkonsumtionen ökade risken för att dö i hjärtkärlsjukdom och att sambandet kvarstod efter man kontrollerade för faktorer som aktivitetsnivå och BMI.

Även om statistiken över amerikanernas livslängd inte är lika iögonfallande som ryssarnas kan man ändå konstatera att de ligger betydligt lägre än andra ekonomiskt jämförbara länder. Statistiken dras delvis ner av en relativt hög spädbarnsdödlighet samt relativt många dödsfall orsakade av olyckor och brott. Men det handlar även om att amerikaner oftare drabbas av hjärtkärlsjukdomar.

Vi har nu under kort tid fått veta att både vodka och socker ökar dödligheten. Vad ska vi nu göra på lördagskvällarna utan att få dödsångest?

Uppdaterat: Såg just att SvD skrivit om denna studie. De refererar dock till fel tidskrift (JAMA istället för JAMA Internal Medicine). Här diskuteras även huruvida Livsmedelsverket bör skärpa rekommendationerna angående sockerintag.

Lämna ett svar