Jazz och reggae gör dig låååångsam

Det är känt sedan tidigare att man ofta synkroniserar sina steg i takt med den musik man lyssnar på när man går eller springer. En ny studie i PLOS ONE som SvD, DN och Vetenskapsradion rapporterar om visar att även andra egenskaper hos musiken påverkar hur fort man går. Detta kunde man se när man jämförde 52 olika musikstycken som alla hade tempot 130 bpm (taktslag per minut).

Popmusik med technoinslag var kopplat till att försöksdeltagarna oftare tog längre steg, vilket leder till att man springer eller går snabbare, medan jazz och reggae gav upphov till kortare steg. Forskarna bakom studien kunde också se att musik som försökspersonen uppfattade som dålig, aggressiv eller högljudd också gjorde att de gick snabbare.

I listan över vilka låtar som inkluderades återfinns bland annat Ken Boothe – Artibella, Santana – Primavera, Antonio Vivaldi – Cello Sonata i A-moll, Van Halen – Dance the night away och Aqua – Barbie girl. Författarna skriver att man försökte välja låtar som det inte var så sannolikt att försökspersonerna hade hört förut :-).

Jag brukar ha gangsta rap i lurarna när jag tränar och behöver lite hjälp med energin. Jag har alltid trott att det är aggressiviteten i musiken som peppar mig och det verkar alltså funka på fler än bara mig.

artibella-ken-boothe

Jazz and reggae makes you sloooow

It is well known that people often synchronize their steps with the music they listen to when they walk or run. A new study in PLOS ONE show that other characteristics of the music affects the speed at which you walk. This was evident when comparing 52 different pieces of music that all had the tempo 130 bpm (beats per minute).

Pop music with techno elements were connected to the trial participants taking longer steps, which makes you run or walk faster, while jazz and reggae gave rise to shorter steps. The study authors also noted that the music that the subject perceived as lousy, aggressive or loud also resulted in faster walking.

The list of the songs include, among others Ken Boothe – Artibella, Santana – Primavera, Antonio Vivaldi – Cello Sonata in A Minor, Van Halen – Dance the night away and Aqua – Barbie girl. Apperently they tried to select songs that the people in the study were unlikely to have heard previously 🙂

I usually have gangsta rap in my headphones when I work out and need a little extra help with the energy. I have always believed that it is the aggressiveness of the music that encourages me and it seems that this works for others than just me.

Lämna ett svar