Den som väntar på marshmallows blir aldrig fet?

Jag tycker att det är intressant med tester som utvecklats för att mäta olika typer av personlighetskaraktärer. Ett sådant test är Marshmallowexperimetet.

Detta test utvecklades av forskare på Stanfords universitet och går ut på att man sätter en Marshmallow (eller en annan godsak) framför ett barn. En försöksledare informerar sedan barnet att om det väntar med att äta godsaken ska de få en till varpå barnet lämnas ensam med godsaken.

Testet ska ge ett mått på självbehärskning men senare studier har visat att det snarare kan handla om att resonera logiskt. Någon sorts egenskap verkar det dock mäta och de som väntar har senare i livet oftare bättre betyg och lägre BMI.

Evolutionspsykologen Geoffrey Miller hamnade i blåsväder när han tweetade följande:
“Dear obese PhD applicants: If you don’t have the willpower to stop eating carbs, you won’t have the willpower to do a dissertation. #truth.”

Folk blev med all rätt upprörda över detta och Miller hävdade då att det var ett socialt experiment vilket hans överordnader senare dementerade. Oavsett om Miller verkligen uttryckte sin åsikt, om han bara försökte skoja till det eller om han verkligen håller på med lite inofficiella expreiment på sociala medier så kanske hans tweet var inspirerat av just Marshmallowexperimentet.

He who waits for marshmallows never gets fat?

I am intrigued by tests developed to measure different types of personality characteristics. One such test is the Marshmallow experiment.

This test was developed by researchers at Stanford University and the setting is that a marshmallow (or an other treat) is placed in front of a child. The investigators informs the child that if they do not eat the treat right away they will get another one later. The child is then left alone with the treat.

The purpose of the test is to measure self-control but later studies have shown that it may rather be a matter of logical reasoning. It least it measures some personality trait and those who wait are later in life more likely to have better grades and lower BMI.

Evolutionary psychologist Geoffrey Miller ignited a firestorm when he tweeted the following:
“Dear obese PhD Applicants: If you do not have the willpower to stop eating carbs, you will not have the willpower to do a dissertation. # Truth.”

People were rightly outraged by this, and Miller then claimed that it was a social experiment which his superiors later denied. Whether Miller really expressed his opinion, if he was just trying to joke or if he was really doing some unofficial experiment on social media, maybe his tweet was inspired by the Marshmallow experiment.

Lämna ett svar