Kostens betydelse vid viktnedgång

I Aftonbladet skriver professor emeritus Stephan Rössner om något som jag  anser är viktig kunskap gällande viktnedgång. För lyckad viktnedgång är det viktigaste att man lägger om kosten och de effekter man får av motion är i princip försumbara i detta avseende. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur blotta insikten om att felaktig kost oftare orsakar fetma än brist på motion är förknippat med att ha lägre BMI. Fysisk aktivitet är fördelaktigt på många sätt, inte minst för det psykiska välbefinnandet men överskattas ofta när det gäller viktnedgång. En bulle och en latte däremot, det är ofta det som ligger i vägen för en lyckad viktnedgång.

Lämna ett svar