Kära män drar ner på tempot

Alla människor har en optimal gånghastighet. Detta är den hastighet då vi på det mest energieffektiva sättet förflyttar oss och den är beroende av vår individuella vikt och benlängd. Eftersom mäns vikt och medellängd oftare är större än kvinnors är mäns optimala gånghastighet i genomsnitt högre än kvinnors.

En ny studie i PLOS ONE undersökte hur gånghastigheten påverkas då man går tillsammans med någon annan och om detta var beroende av vilken relation man hade till den andra personen. I studien deltog 22 personer som var i heterosexuella kärleksrelationer – 11 män och 11 kvinnor.

Resultaten visade att när män gick med sin kärlekspartner anpassade de gångtakten efter kvinnan så att hastigheten var 7 % lägre än när de gick själva. Ett sådant samband kunde man inte se när män gick tillsammans med en kvinna som de inte hade en kärleksrelation med eller när de gick med en man.

Så om man vill veta huruvida en kille gillar en eller bara vill vara kompis kanske man ska ta en promenad med honom och kolla hur snabbt han går.

Nedan ser ni Jill Scott när hon är ute på en lång, långsam promenad med sin kärlekspartner.

All individuals have an optimal walking speed. This is the speed at which we transport ourselves in the most energy efficient way, and depends on the individual’s weight and length. The mean weight and length of men are greater than mean weight and length of women. As a result, the optimal walking speed is therefore, on average, higher in men than in women.

A new study in PLOS ONE examined if the walking speed is affected when study participants walked with an other person. The researchers also examined if this affect was dependent on the type of relationship they had to this person. The study involved 22 individuals who were in heterosexual love relationships i.e. 11 men and 11 women.

The results showed that when men walked with their romantic partners they adapted their walking pace after the women. On average, men walked 7 % slower than normally when they walked with their partner. Such a link was not found when men walked with a woman that they were not romantically involved with, or when they walked with a man.

So if you want to know whether a guy likes you or if he just sees you as a friend, take a walk with him and keep track on how fast he walks.

Lämna ett svar