Påtvingad motion

Alla vet att motion är bra för den fysiska hälsan och många studier visar att den psykiska hälsan också förbättras av träning. Regelbunden motion gör att man blir stresståligare, upplever minskad oro och nedstämdhet samt får ett generellt bättre humör. Idag kan man därför få motion på recept om man exempelvis är deprimerad. Jag är helt klart en av de som förespråkar motion för den mentala hälsan och försöker därför uppmuntra folk i min närhet att motionera.

Men, är träning verkligen positiv för den mentala hälsan om den är påtvingad? Leder motion verkligen till minskad stress om enda anledningen till att man tränar är för att slippa tjat från en läkare eller anhörig? Detta har man försökt testa i en ny studie på råttor.

Bakgrunden till studien är att man tidigare har sett att försökdjur som tvingas springa blir väldigt stressade. Påtvingad motion verkar alltså öka stressen istället för att minska den. I studien delades råttor in i olika grupper där ett antal råttor antingen fick fri tillgång till ett ekorrhjul (råtthjul?), tvingades springa i ett hjul, tvingades springa på ett löpband eller inte hade möjlighet att röra på sig varken i hjul eller på löpband. Experimentet pågick i sex veckor och i senare tester uppvisade de råttor som varit stilla eller hade tvingats springa på löpband betydligt mer ångest än råttor som sprungit i hjul. Både påtvingad och frivillig rörelse i hjul hade alltså positiva effekter på ångest.

Människor är inte råttor men resultaten indikerar ändå att även påtvingad motion kan ha positiva effekter på den mentala hälsan, men under vissa förutsättningar. Jag kommer således att fortsätta uppmuntra folk i min omgivning att träna för att de ska må bättre, men jag bör nog påpeka att de helst ska välja motionsformer som de trivs bra med.

Referens: Exercise-induced stress resistance is independent of exercise controllability and the medial prefrontal cortex – Greenwood et al., Eur J Neurosci. Feb  2013

Husky_rat

Bild: Picture of husky rat. AlexK100

Lämna ett svar