Motionera dig mätt

För några månader sedan skrev jag ett inlägg om huruvida det är bättre att gå eller att springa. Domen blev att det beror på vad man försöker uppnå. För att gå ner i vikt eller hålla vikten verkar dock springa vara den överlägsna motionsformen. Detta eftersom springa verkar hämma aptiten, något som promenader inte verkar göra.

Högintensiv intervallträning (HIIT) har i flera studier visat sig ha goda effekter på den metabola hälsan. I en ny studie som publicerats i International Journal of Obesity har man även tittat på hur HIIT påverkar aptiten. Studien utfördes på friska, överviktiga män och man undersökte hur mycket männen åt efter träning beroende på hur intensiv träningen var. Studien visade att när männen hade kört HIIT åt de betydligt mindre i upp till 24 timmar jämfört när de körde lågintensiv träning eller vilade. Direkt efter träningen tog man även blodprover från försökspersonerna och kunde se att HIIT gav upphov till lägre nivåer av det aptitstimulerande hormoner ghrelin. Efter HIIT kunde man även se högre laktat och blodsockernivåer – faktorer som också påverkar hungern.

Även om många överskattar den energiförbänning man får genom att motionera så visar denna studie att viss typ av motion ändå kan vara av stor betydelse för vikten. Motion som hämmar aptiten påverkar ätbeteendet och kan därmed bidra till viktnedgång, om det nu är det man är ute efter.

Bild:  Wikimedia Commons
Bild: Wikimedia Commons

Exercise for appetite control

A few months ago, I wrote a post about whether it is better to walk or run. The verdict was that it depends on what you are trying to achieve. In order to lose weight or keep the weight off running seemed to be the superior form of exercise. The proposed explanation was that running suppress appetite, in contrast to walking.

Several studies show that high-intensity interval training (HIIT) has beneficial effects on the metabolic health. A new study published in The International Journal of Obesity also study how HIIT affects appetite. The study was conducted on healthy, overweight men and the researchers examined if the amount of food the men ate after exercise was influenced by the intensity of the training. The study showed that when that preformed HIIT ate considerably less in up to 24 hours after exercise compared to when they preformed low intensity training or rested. Directly after training researchers also collected blood samples from the subjects and found that HIIT resulted in lower levels of the appetite-stimulating hormone ghrelin. After HIIT, levels of lactate and glucose in blood was increased – factors that also affect hunger.

While many overestimated the energy consumption they get from exercise, this study shows that certain types of exercise can still be of great importance for weight control. Exercise that suppress appetite affects eating behavior and may thus contribute to weight loss, if that is what you aim for.

3 kommentarer

För att bli fet måste man lida av leptinresistens, bota leptnresistensen så blir du smal även utan motion.
Vikten regleras av leptinet, vår vikt är helt reglerat av en homeostas setpoint.
Tidningar och bantningsgurus samt vissa som Röstner ljuger eller är totalt okunniga.

Hej Erik,

Har inte helt koll på detta ämne men har hört att knock-out-möss som saknar leptin (mättnadshormon) eller leptinreceptorer överäter och blir därför feta. Vad jag har förstått finns liknande mutationer hos människor men detta förklarar enbart en försvinnande liten del av övervikten i befolkningen. Överviktig blir man om man ligger på ett kaloriöverskott och det finns många anledningar till att man gör det.

Feta har inte det genetiska felet (ytterst sällsynt) dom lider av leptinresistens hypotalamus ser inte leptinet därför stängs deras aptit inte av.
Rösner och andra vill inte erkänna att dom hadde fel om orsaken till fetman.
Läs ny forskning om vår aptitreglering så ser du att leptient sätter setpointen.

Motion är bra men bara motion ger sällan viktminskning för leptinet reglerar upp aptiten så kroppen inte förlorar fettreserven.
För att förstå orsaken till fetman så måste man förstå hur hjärnan reglerar aptiten, leptin är det viktigaste hormonet det står över alla dom andra hormonerna.
Vår vikt är reglerad av en homeostas.

Lämna ett svar