DIY-forskning

Jag har tidigare nämnt att jag nyligen undervisat på läkemedelsprogrammet om screening. Studenterna fick då i uppgift att använda Socialstyrelsens statistikdatabas för att undersöka hur nationella screeningprogram påverkar incidens av cancer och även hur dödligheten i dessa cancertyper förändrats över tid. Genom att göra grafer på detta kan man tydligt se att screening av livmoderhalscancer minskar både incidens och antal dödsfall eftersom screening gör det möjligt att behandla cancer tidigt och även dess förstadier. I kontrast till detta kan man se att bröstcancerincidensen ökar tack vare screening eftersom man hittar fler fall. Trots detta ligger dödligheten i cancer stilla vilket tyder på att screening leder till överbehandling

Hur som helst, denna statistikdatabas är väldigt användbar och tillgänglig för vem som helst. Uppgifterna är bland annat hämtade från svenska hälsodataregister. Ni hittar den här. Man kan där undersöka incidens av sjukdomar, dödlighet och läkemedelsanvändning över tid. Nedan kan ni se en graf över förskrivningen av systemisk antibiotika.

Systemisk-antibiotika-statistik

Sedan 2006 kan man se att antalet uthämtade läkemedel från apotek har minskat något, vilket förmodligen beror på en försiktigare utskrivning av antibiotika på grund av resistensproblemen. Om man jämför motsvarande period för ADHD-medicin (centralstimulerande) ser man tydligt att användandet ökat under denna tid.

ADHD-statistik

Detta uppmärksammade Socialstyrelsen nyligen i ett pressmeddelande där man bland annat nämner att fyra procent av pojkarna i befolkningen behandlas med metylfenidat för ADHD.

Men detta är bara exempel på grafer som kan genereras med hjälp av Socialstyrelsens statistikdatabas som kostnadsfritt kan användas av vem som helst. Do it yourself-forskning helt enkelt. Testa!

1 kommentar

Data över dödlighet i dödsorsaker i den öppna statistikdatabasen hos Socialstyrelsen går väl inte längre tillbaka än 1997 (när ICD-10 infördes), så jag undrar litet hur de kunde använda dessa för att bedöma effekter av screeningprogram, som infördes långt tidigare för båda cancerformerna. Sedan har väl även dödligheten i bröstcancer i yngre åldrar (upp till ca 65 år) minskat de senaste decennierna?

Lämna ett svar