Screening effektivt mot livmoderhalscancer

Sitter och förbereder mig för morgondagen då jag ska undervisa läkarstudenter vid Karolinska Institutet om cancerscreening. Jag har tidigare bloggat om cancerscreening i samband med undervisning förra året och i maj detta år. Som jag tidigare nämnt är screeningen för livmoderscancer väldigt effektivt. Eftersom man genom cellprover inte bara kan identifiera cancer utan även dess förstadier kan kvinnor som enbart har cellförändringar ofta botas utan att deras fertilitet blir påverkad. Tack vare detta minskar både antalet som drabbas av livmoderhalscancer samt antalet som dör i sjukdomen. Screening för livmoderhalscancer är till och med så pass effektivt att den främsta riskfaktorn för livmoderhalscancer är att inte delta i screening. Detta illustreras tydligt av grafen nedan som kommer från en studie från 2011 publicerad i International Journal of Cancer.

screening livmoderhalscancer

Sammanfattningsvis är screening för livmoderhalscancer effektivt. Så för att minska din egen risk – glöm inte att lämna cellprov när du får en kallelse!

3 kommentarer

Incidenskurvorna har klart olika form bland screenade och icke-screenade; bland icke-screenade når incidensen en topp vid 40 och minskar sedan, vilket inte är fallet bland screenade. Kanske drabbas de av olika former av cancer, där effekten av screening varierar?

Utifrån artikeln ser det ut också ut som icke-screenade från Västasien eller södra Centralasien knappast har högre incidens än t.ex. screenade svenskfödda. Det kanske beror på olika förekomst av HPV-infektioner i olika regioner?

En icke-relaterad fråga: har en kompis som verkar ha blivit såld på “big pharma”-grejen; att studier som visar på att kolloidalt silver inte fungerar är baserade på studier utförda och betalda av big pharma och att resultaten därför visar som de stora medicinföretagen vill visa. Min fråga är vad man kan säga eller göra för att övertyga en person som lider av konspirationsteorier och konfirmationsbias om motsatsen? Och är du själv insatt i ämnet och kan lämna en kommentar?

Tack!

Hej Per,

Förlåt för sent svar. Det är jättesvårt att få någon som tror på konspirationsteorier att ändra uppfattning, och ibland kan till och med deras uppfattningar stärkas om man försöker argumentera emot. Jag har varit i konflikt med personer som förespråkar kolloidalt silver och dessa individer är ju kända för att vända sig emot de som avslöjar bluffmakarna bakom dessa prepatat. Det jag dock brukar påminna om i dessa diskussioner är att det här med vinstintressen inte är unikt för “Big Pharma”. Visst har läkemedelsbranchen ekonomiska intressen men de som säljer kolloidalt silver eller andra alternativmedicinska preparat också motiveras av vinstintressen. Dessutom är det inte sant att läkemedelsbolaget alltid tjänar en massa pengar på att sälja sina preparat och hålla borta konkurrenter. Vissa typer av antibiotikum där patenten gått ut ger i princip ingen vinst alls i nuläget. Lycka till!

Lämna ett svar