Restriktiv narkotikapolitik bakom Hepatit C -epidemin

FNs kommitté för global narkotikapolitik (The Global Commission on Drug Policies) beskriver i en ny rapport hur den stora spridningen av Hepatit C drivs av en alltför restriktiv narkotikapolitik. Man uppskattar av att 10 miljoner av världens 16 miljoner sprutmissbrukare är smittade, ofta utan att själva veta om det. Hepatit C är en blodsmitta som i ungefär 25 % av fallen leder till dödlig leversjukdom. I tidigare rapporter har kommittén kritiserat hur kriget mot droger har bidragit till spridningen av HIV/AIDS.

Vad är detta för flummigt gäng undrar kanske vissa? Jo, kommittén består av 22 personer varav sju är före detta presidenter och FNs före detta generalsekreterare Kofi Anan är en av medlemmarna. Schweiz f.d. president Ruth Dreifuss uppger till BBC News att restriktiv narkotikapolitik är ineffektivt, kränker mänskliga rättigheter, ökar våldet och utsätter individer för onödiga risker.

Sverige är verkligen inget föredömsland i detta avseende. Här verkar man tro att hårda straff och förbud är det bästa sättet att motverka narkotikamissbruket. Idag skriver SvD och DN att Beatrice Ask till och med vill skärpa straffen för narkotikabrott.

Nyligen skrev jag ett inlägg om rätten till sterila sprutor. Detta inlägg handlar inte om mina subjektiva åsikter om narkotikapolitik. Det står nämligen i Sveriges grundlag att myndigheterna är SKYLDIGA att hindra smittspridning med utgångspunkt från alla människors lika värde. Vi får hoppas att Sveriges politiker inte glömt att alla människor har samma rättigheter, även missbrukare.

Dagens citat: ‘The war on drugs is a war on common sense’ – Ruth Dreifuss

Lämna ett svar