Ny studie på sambanet mellan narkolepsi och H1N1

I Sverige och andra europeiska länder kunde man efter massvaccinationen mot svininfluensan H1N1 påvisa en ökad incidens av narkolepsi i barn och ungdomar. I Kina såg man istället en ökning av narkolepsi bland de som drabbats av svininfluensan.

Orsaken till att vissa drabbas av narkolepsi och att vaccin eller infektioner kan påverka risken har inte varit helt säkerställd men man har länge trott att narkolepsi är en autoimmun sjukdom. Vid autoimmuna sjukdomar attackerar immunförsvaret kroppsegna celler så att dessa celler förstörs.

En ny studie i Science Translational Medicine bekräftar nu att narkolepsi är en autoimmun sjukdom. I studien kunde man se att endast personer med narkolepsi hade en viss typ av immunceller (CD4+ T-celler) som angriper hypokretinbildande celler i hjärnan. Hypokretin (kallas även för orexin) är ett peptidhormon som reglerar sömn och vakenhet och en förlust av celler som bildar detta leder således till narkolepsi. Studien visade också att denna typ av T-celler även regerar på ett protein i H1N1-viruset vilket kan förklara varför just svininfluensan eller Pandemrix triggade narkolepsi.

Det återstår dock en hel del oklarheter i nuläget. Denna studie förklarar till exempel inte varför just Pandemrix ökar risken för narkolepsi när andra vaccin inte gör det.

800px-A_nurse_vaccinates_Barack_Obama_against_H1N1

 

Following the mass vaccination against swine flu H1N1 there was, in Sweden and other European countries, an evident increase in narcolepsy incidence in children and adolescents. By contrast, an increase in narcolepsy among those affected by swine flu was found in China.

The etiology of narcolepsy and why the risk is affected by vaccine or infection is largely unknown, but reearchers have long suspected that narcolepsy is an autoimmune disease. In autoimmune diseases, the immune system attacks the body’s own cells so that these cells are destroyed.

A new study in Science Translational Medicine now confirms that narcolepsy is an autoimmune disease. The study showed that only people with narcolepsy had a certain type of immune cell (CD4 + T cells) that attack hypocretin producing cells in the brain. Hypocretin is a peptide hormone that regulates sleep and wakefulness and a loss of cells that produce the hormone leads to narcolepsy. The study also showed that this type of T cells also reacts on a protein in the H1N1 virus which may explain why the swine flu or Pandemrix triggered narcolepsy.

However, some uncertainties still remain remain. For instance, this study does not explain why Pandemrix increased the risk for narcolepsy when other vaccines did not.

Lämna ett svar