Så påverkas hjärnan av fett respektive socker

En ny studie i American Journal of Clinical Nutrition belyser varför det är särskilt viktigt att dra ner på sockerintaget då man försöker gå ner i vikt.

Studien utfördes på 106 ungdomar där forskare med hjälp av funktionell magnetkamera undersökte försökspersonernas hjärnaktivitet när de fick dricka en milkshake med varierande socker- och fettinnehåll. Resultaten visade att både fett och socker aktiverade hjärnans belöningscentrum men att socker hade en betydligt kraftigare effekt än vad fett hade.

Ju starkare något aktiverar vårt belöningscentrum desto större sug får vi efter det. Socker främjar därför överkonsumtion mer än vad fett gör. Forskarna bakom studien sammanfattar med att man bör prioritera ett minskat sockerintag när man försöker förebygga och behandla fetma.

Bild: Alsterdrache / Wikimedia Commons
Bild: Alsterdrache / Wikimedia Commons

 

A new study in the American Journal of Clinical Nutrition illustrates why it is especially important to cut down on sugar intake when trying to lose weight.

The study was conducted on 106 adolescents. By using functional MRI the subjects’ brain activity was examined while they were drinking a milkshake with varying sugar and fat content. The results showed that both fat and sugar activated the brain’s reward center but that sugar had a significantly stronger effect than fat.

Stronger activation of our reward center results in greater craving. Therefore, sugar promotes overconsumption more than fat does. The researchers behind the study conclude that a reduced sugar intake should be prioritized when trying to prevent and treat obesity.

Lämna ett svar