Barn av glas

I artikeln som jag skriver på just nu har jag med en sektion om hur äldre personer kan öka sina chanser att bli föräldrar genom modern teknik. Tyvärr är dessa metoder också beroende av individernas ålder och ju äldre man blir desto lägre är sannolikheten att behandlingarna lyckas. Jag tänkte skriva lite om ämnet eftersom det är lite aktuell då mannen bakom in vitro fertilisering (IVF) nyligen gick bort.

IVF kallas också provrörsbefruktning och är en metod då kvinnans äggcell befruktas av spermier utanför den naturliga miljön (in vitro=i glas). Det första barnet som kommit till via provrörsbefruktning föddes 1978 och sedan dess har antalet provrörsbarn hunnit bli så många som fem miljoner. En studie som kom ut förra året i New England Journal of Medicine visade att förekomsten av missbildningar var vanligare blad barn som kommit till med hjälp av IVF. Men efter man kontrollerade för föräldrarnas egenskaper försvann detta samband. Det var alltså inte IVF i sig som låg bakom det ökade antalet missbildningar utan snarare faktorer som också gjorde det svårare för dessa personer att bli med barn på ett naturligt sätt. Sambandet kvarstod dock efter kontroll för föräldrarnas egenskaper för en viss typ av IVF som kallas mikroinjektion eller intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). Denna teknik innebär att en enstaka spermie sprutas direkt in i ägget.

År 2010 belönades Robert Edwards med Nobelpriset i medicin för att ha utvecklat IVF-metoden. Sir Robert Edwards gick bort för knappt två veckor sedan vid 87 års ålder.

Äggcell omgiven av granulosaceller

Lämna ett svar