Sexuell selektion

I några av mina mest populära inlägg har jag skrivit att egenskaper hos män såsom bröstfixering och stora snoppar är resultat av sexuell selektion. I samtal med vänner har jag förstått att denna evolutionära mekanism förtjänar en mer grundlig genomgång. Detta inlägg är en introduktion till sexuell selektion.

Evolutionen verkar genom två mekanismer: naturlig selektion (naturligt urval) och sexuell selektion. Naturlig selektion är den mekanism som är lättast att förstå: de gener som ger bäst överlevnadschanser förs vidare i större utsträckning. Sexuell selektion handlar istället om att gener för egenskaper som det andra könet finner attraktiva har större chanser att föras vidare; inte för att de ger bättre överlevnad utan snarare för att de ökar chanserna att få föröka sig. Ibland kan till och med sexuellt selekterade egenskaper ge sämre överlevnadschanser. Typexemplet är påfågelhannens stjärt som försvårar dess chanser att exempelvis fly från rovdjur men som ändå blivit en selekterad egenskap eftersom stora och snygga stjärtar är något som påfågelhonorna går igång på. Eftersom hanar potentiellt kan få betydligt fler avkommor än honor är oftast hanens egenskaper de som selekteras och honorna de som väljer.

Som exempel på sexuellt selekterade drag hos människor har jag tidigare nämnt bröstfixering och onödigt stora snoppar. De finns även teorier om att egenskaper som t ex människans (onödigt?) höga intelligens kunde vara sexuellt selekterade. Detta betyder dock inte att dessa egenskaper är exklusiva för män. Darwincitatet nedan kommer från The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex:

‘Thus man has ultimately become superior to woman. It is, indeed, fortunate that the law of equal transmission of characters to both sexes prevails with mammals; otherwise it is probable that man would have become as superior in mental endowment to woman, as the peacock is in ornamental plumage to the peahen.’

Sammanfattningsvis skriver Darwin att mannen visserligen är överlägsen kvinnan men att det är tur att genetiska egenskaper hos däggdjur ärvs vidare till båda könen; annars skulle människans mentala förmågor skilja sig lika mycket mellan könen som påfågelns stjärt skiljer sig mellan honor och hannar.

Puh, vilken himla tur att vi kvinnor inte är mer underlägsna mannen intellektuellt än vad vi skulle kunna vara. Om inte jag blir begränsad av mitt kvinnliga intellekt ska jag i imorgon fortsätta sexuell selektion-temat men då ska det handla om partnervaktande och hur man tävlar inom könen för att få bästa partnern.

Bild: Peter van der Sluijs / Wikimedia Commons
Bild: Peter van der Sluijs / Wikimedia Commons

1 kommentar

Målet med nartuligt urval är inte att överleva utan att föra vida sig arvslag vilket gör sexuel selection en del av vad som påverkar det nartuliga urvalet.

Lämna ett svar