Skönlitteratur ger bättre social förmåga

En studie som publicerades igår i Science visar att personer som läser skönlitterära böcker får en förbättrad inlevelseförmåga.

I studien testade man försökspersonernas “Theory of Mind” (ToM) vilket innebär i vilken utsträckning man kan föreställa sig en annan människas sinnesstämning. Detta mättes bland annat i ett försök då testpersonerna ska får se ett ansikte i två sekunder och sedan uppge om ansiktet visade en person som var glad, arg, rädd eller ledsen. Resultaten visade att personer som läst 10-15 sidor av skönlitteratur innan testet presterade bättre jämfört med kontrollpersoner som antingen läst faktaböcker eller ingenting alls. De som läste “finare” litteratur (bl.a. av Anton Chekhov) presterade dessutom bättre än de som läste kioskvältare (bl.a. Danielle Steele).

Tidigare studier har visat att social och empatisk förmåga är bättre bland de som läser litteratur men detta är den första studie som visar att bara några minuters läsning kan ge en omedelbar effekt på denna typ av förmåga. Studien ger också stöd till att läsandet orsakar förbättrad social förmåga och att det inte bara handlar om att personer med bättre empatisk förmåga är mer benägna att läsa skönlitteratur.

Så vad kan man dra för nytta av dessa nya kunskaper? Jo, resultaten indikerar att man snabbt och enkelt kan förbättra sin ToM. Behöver du boosta din sociala förmåga inför ett viktigt möte? – Läs en bok!

Theory-of-Mind-Mimiandeunice

Fiction improves Theory of Mind

A study published yesterday in Science shows that people who read fiction improves their ability to understand others.

In the study, subjects’ Theory of Mind (ToM) was examined. ToM refers to the ability to imagine another person’s state of mind. As an example, this ability was measured among test subjects by showing them a face for two seconds. Thereafter, the subjects had to describe if the faces describes individuals that were happy, angry, scared or sad. The results showed that people who read 10-15 pages of literary fiction before tested performed better compared with control subjects who either read non-fiction, or nothing at all. Those who read “fine” literature (among others by Anton Chekhov) also performed better than those who read bestseller (including Danielle Steele).

Previous studies have shown that social ability and empathy is better among those who read books but this is the first study to show that only a few minutes of reading can provide an immediate impact on this type of capability. The study also suggests that reading literature is causally related to improved social skills and that it is not just about people with better empathy being more prone to read fiction.

So, how can we put this new knowledge to use? Well, the results indicate that it is possible to quickly and easily improve your ToM. Do you need to boost your social skills before an important meeting? – Read a book!

Mer om detta hittar ni hos Vetenskapsradion

Lämna ett svar