Motion förbättrar verbal inlärning

Det är välkänt att motion har en positiv effekt på inlärning men det kvarstår en del oklarheter i hur och när man bör träna för att maximera inlärningen. En studie som publicerades i PLOS ONE i maj tittade på just detta och här handlar det med specifikt om verbal inlärning.

Studien inkluderade 81 kvinnor som hade tyska som modersmål. försöket gick ut på att kvinnorna skulle lära sig polska ord som de fick lyssna på i hörlurar under 30 minuter. Kvinnorna delades in i tre grupper: den första gruppen fick lyssna efter att ha varit stillasittande i 30 min, den andra lyssnade efter 30 minuters lågintensiv motion och den tredje lyssnade samtidigt som man utförde lågintensiv motion.

Resultaten visade att den grupp som lyssnade efter motioneringen lärde sig något mer än de stillasittande. Den grupp som lyssnade på de polska orden samtidigt som de motionerade lärde sig dock signifikant mer än båda de övriga två grupperna.

En av de få saker som jag ångrar i mitt liv är att jag läste franska istället för spanska. Franska är på inget sätt ett lika oanvändbart språk som svenska men för mig personligen hade spanska varit ett mer användbart alternativ.  Jag har därför en perifer ambition att någon gång lära spanska. Så vad tror ni? En spanskakurs i lurarna medan jag tränar för tjejmilen?

Fry

Exercise improves verbal learning

It is well known that exercise has a positive effect on learning, but some ambiguity remains in how and when to exercise to maximize learning. A study published in PLOS ONE in May looked at this and more specifically on verbal learning.

The study included 81 women who had German as their native tongue. The women tried to memorize Polish words that they listened to on headphones during 30 minutes. The women were divided into three groups: the first group got to listen after being sedentary for 30 minutes, the other listened for 30 minutes after low-intensity exercise and the third listened while performing low-intensity exercise.

The results showed that the group that listened after exercising learned somewhat more than the sedentary group. However, the group that listened to the Polish words while they exercised learned significantly more than both other groups.

One of the few things I regret in my life is that I studied French instead of Spanish. French is by no means an equally useless language as Swedish, but for me personally Spanish would have been a better alternative. I therefore have a slight ambition to learn Spanish. What do you think? A Spanish course in the headphones while I train for tjejmilen?

2 kommentarer

Användbar fakta det där, ska komma ihåg att ta med en bok varje gång jag tar en springtur! Tack för en jättebra blogg som läses ofta!

Lämna ett svar