Beef med Valborg

Ledsen om jag framstod som en gnällkärring igår. Jag har haft beef med Valborg ända sedan kommunen bestämde sig för att stänga mina barns förskola; inte bara på Valborg utan även dagen innan (Kvalborg heter det visst). Jag har inget emot att vara hemma med barnen på Valborg men när fyllan stör så mycket att barnens säkerhet hotas under flera dagar har det gått för långt.

Även om många gjorde dumma grejer igår så var det många som hade kul. Jag har själv många trevliga minnen från röjiga Valborgsfester. Tabellen i gårdagens inlägg har visserligen publicerats i en av de mest ansedda medicinska i världen men dess budskap har blivit kritiserat. Jag tycker dock att den ger perspektiv på att den syn samhället har på olika droger inte överensstämmer på hur skadlig drogen är för individen samt omgivningen. Studien visar att alkohol är starkt kopplad med skada för andra människor och samhället men att skadan för individen är inte lika stor som för heroin, crack och metanfetamin.

De allra flesta som brukar alkohol har en måttlig konsumtion. Att konsumera alkohol med måttlighet har generellt ingen negativ påverkan på den egna hälsan. Vissa studier visar till och med att en måttlig mängd alkohol kan ha positiva hälsoeffekter. Man kan dock ifrågasätta dessa studier eftersom helnykterism är ovanligt och det kan finnas bakomliggande orsaker som förklarar varför de som aldrig dricker alkohol har högre risk för vissa sjukdomar.

Friskvård?
Friskvård?

Lämna ett svar