Missledande om könsdimorfism

Vetenskapens värld igår handlade om könsdimorfism hos människan (dvs varför män är större än kvinnor). Det började bra men tyvärr föll all trovärdighet när man i slutet drog slutsatsen att könsskillnader berodde på att flickor systematisk förtrycks och inte får tillräckligt med mat. Man intervjuade bland annat en kvinnlig missionär som vittnade om hur kvinnor i Burkina Faso vägrar att amma sina döttrar för att förbereda dem på livets kommande orättvisor. Jag undrar om moderkakan tänker likadant eftersom flickor är mindre redan vid födseln?

Nä, detta är såklart nonsens. Visst förtrycks kvinnor systematiskt på många sätt och detta kanske delvis kan förklaras av att vi är just mindre och fysiskt svagare. Idag lever vi i västvärlden i en miljö där både flickor och pojkar har ett överskott på mat. Om denna hypotes stämde skulle längdskillnaden mellan män och kvinnor försvinna i vårt samhälle men det gör den inte (dessutom skulle fetma vara exklusivt för män). Överskottet gör att människor överlag blir längre men tar inte bort könsskillnaderna. För övrigt avfärdade man av någon oklar anledning sexuell selektion som en möjlig förklaring, vilket är min personliga favorithypotes i detta sammanhang.

Det stora problemet var dock att man drog en slutsats i slutet av programmet som knappast var den enda (och inte heller den mest rimliga) förklaringen. Allt för att sälja en story, eller?

Könsdimorfism his andra primater. Skillnaderna är små hos gibboner som är monogama (låg intrasexuell konkurrens) och stor hos gorillor som är polygama (stor intrasexuell konkurrens)
Könsdimorfism hos primater. Skillnaderna är små hos gibboner som är monogama (låg intrasexuell konkurrens) och stora hos gorillor som är polygama (stor intrasexuell konkurrens)

Lämna ett svar