Att psyka eller inte psyka – det är frågan

Att göra en annan person arg kan vara en effektiv metod för att få denna person att prestera sämre. Inom sport är det tydligt hur psykningar används för att få motståndaren ur balans. En ny studie i PNAS visar att unga män strategiskt retar upp sin motståndare i situationer där ilska är särskilt förödande för motståndarens prestation.

I studien deltog 140 unga män som fick genomföra två tester där det ena mätte fysisk styrka och det andra mätte kognitiv förmåga. Försökspersonerna tävlade parvis mot varandra.

Efter att testerna genomförts en gång fick en av försökspersonerna i varje par bestämma hur länge den andre skulle vara tvungen att stanna kvar efter försöket (upp till 20 min). Tanken bakom detta var att ju längre tid den ena personen bestämde att den andre skulle hållas kvar, desto mer skulle denne reta upp sin motståndare. Man upprepade därefter testerna.

Resultaten visade att försökspersoner som utförde testet som mätte fysisk styrka presterade bättre om deras motståndare vill hålla kvar dem en längre tid (dvs om de var arga på sin motståndare). För den kognitiva förmåga gav ilska istället upphov till en sämre prestation. Det var dessutom ovanligare att män psykade motståndaren inför det fysiska testet jämfört med inför det kognitiva testet vilket indikerar att män systematiskt använder sig av psykningar när det är som mest effektivt.

Nedan ser ni en av världens mest kända psykningar; Zidane vs Materazzi

2 kommentarer

Haha. Enligt min digit ratio fick jag för mycket testosteron i livmodern. Nästan man således.

Lämna ett svar