Forskarkungen

Visste ni att Gustav III var tvillingforskare? Jo han använde faktiskt monozygota tvillingar för att undersöka de negativa effekterna av kaffe respektive te. Tvillingparet hade dömts till döden för mord men fick istället avtjäna ett livslångt fängelsestraff med villkoret att den ene tvillingen drack en stor skål kaffe tre gånger om dagen medan den andre tvillingen drack motsvarande mängd te. Båda tvillingarna blev väldigt gamla men den som drack te dog först och man drog därför slutsatsen att kaffe var att föredra. Gustav III blev själv inte särskilt gammalt utan mördades på en maskeradbal när han var 45 år. Så kan det gå.

Så vad kan vi lära oss av detta? Att kaffe är hälsosammare än te eller att det var hälsosammare att på slutet av 1700-talet vara en kaffedrickare i ett fängelse än att vara kung på en maskeradbal? Äh, vi kanske ska vara försiktiga med att dra slutsatser med tanke på att antalet studiedeltagare var väldigt litet. Trots det är jag väldigt imponerad av Gustav III:s studieupplägg med tvillingkontroller och det är inte varje dag en monark lyckas imponera på mig.

Källa: BMJ via Improbable Research
Källa: BMJ via Improbable Research

Research king

Did you know that Gustav III was a twin researcher? He actually used monozygotic twins to investigate the negative effects of coffee and tea. The twin pair had been sentenced to death for murder but was instead offered to serve a life sentence on the condition that one twin drank a big bowl of coffee three times a day while the other twin drank the equivalent amount of tea. Both twins became very old but he who drank tea died first, and it was concluded that coffee was more healthy. Gustav III himself did not become very old but was assassinated at a masked ball when he was 45 years old. So it goes.

So what can we learn from this? That coffee is healthier than tea or that it was healthier in the late 1700s to be a coffee drinker in a prison than to be king at a masked ball? Oh, maybe we should be cautious in drawing conclusions, given that the number of study participants was very low. But still, I’m very impressed by Gustav III’s study design with twin controls and it’s not every day a monarch succeeds in impressing me.

 

 

Lämna ett svar