Bebisar har koll

Nu har forskare äntligen kunnat bekräfta det som mammor och pappor sedan länge känt till: att barn redan vid tidig ålder har ett visst medvetande och en förmåga att bilda minnen. Även om man tidigare genom beteendestudier har förstått detta är det först nu man har utvecklat en metod för att kunna detektera medvetande genom att mäta hjärnaktivitet hos spädbarn.

Studier på vuxna har visat att när man ser något, såsom ett rörligt objekt, aktiveras syncentrum i hjärnan även om objektet försvinner så fort att man inte hinner blir medvetet om det. Om objektet istället stannar kvar lite längre skickas signalen vidare till prefrontala cortex vilket gör att man blir medveten om intrycket.

Detta två-stegs mönster har nu franska forskare kunnat detektera även hos spädbarn vilket man tolkar som ett tecken på medvetande. Studien som publiceras igår i Science utfördes på 80 barn som var 5 till 15 månader gamla. Med hjälp av elektroencefalografi (EEG) mätte man hjärnaktiviteten hos barnen efter att de för en kort stund fått se en bild av ett ansikte. Även om hjärnaktiviteten följde samma mönster som i en vuxen hjärna var responsen hos spädbarn tre gånger långsammare än hos vuxna. Detta kan förklaras med barns hjärnor och nervceller inte är helt mogna och fungerar inte lika snabbt som hos vuxna.

Klara

Min första, fantastiska bebis som nu blivit stor. Älskade Klara, på pappas axel.

Lämna ett svar