Arg mamma-gen upptäckt

Forskare har hittad en genvariant som verkar påverka hur barskt (eng harshly) kvinnor behandlar sina barn. Märkligt nog yttrade sig detta enbart under finanskrisen även om den egna ekonomin var oförändrad. Resultaten publicerade i måndags i PNAS.

Studien inkluderar mer än 2600 mammor och man definierade barsk behandling som bland annat att hota, smiska, örfila och skrika på sina barn. Kvinnorna följdes över tid och intervjuades med jämna mellanrum. Under åren för finanskrisen (2007-2009) kunde man se att de kvinnor som hade en viss genvariant blev mer barska/aggressiva mot sina barn. Genen kallas DRD2 Taq1A och är involverad i bildningen av dopamin – en neurotransmittor som är betydelsefull för hjärnans belöningsystem men som och påverkar aggressivitet och andra typer av beteenden.

Det verkar lite konstigt att makroekonomiska problem har större påverkan på individer än den egna ekonomin. Forskarna bakom studien förklara detta med att det kan vara rädslan för negativa händelser som påverkar beteendet.

Inspirerad av David Nutts hypoteser föreslog jag i ett tidigare inlägg att man ska använda det kommande kokainvaccinet för att undvika nya finanskriser. Hoppas att vaccinet snart kan användas på människor – om inte annat så för barnens skull.

Giorgio Conrad (1827-1889)
Bild: Giorgio Conrad (1827-1889)

Angry mom gene discovered

Scientists have found a gene variant that affect how harshly women treat their children. Strangely, this only occurred during the financial crisis, even though the own economy was unchanged. The results were published on monday in PNAS.

The study included more than 2,600 mothers and defined harsh parenting as threatening, spanking, slapping, yelling, etc. The women were followed over time and interviewed on several occasions. During the years of the financial crisis (2007-2009) researchers found that women with a particular gene variant were more harsh towards their children. The gene is called DRD2 Taq1A and is involved in the synthesis of dopamine – a neurotransmitter that is important for the brain’s reward system but also affects aggression and other types of behavior.

It seems a bit strange that macroeconomic problems have a greater impact on individuals than their personal finances. The researchers behind the study explain this by saying that it could be the fear of negative events that affect behavior.

Inspired by David Nutt’s hypotheses, I suggested in a previous post that the upcoming cocaine vaccine should be used to prevent new financial crises. I hope that the vaccine soon can be used on people – if only for the sake of the children.

Lämna ett svar