Vetenskapsnyheter vecka 30

I början av veckan publicerades en ny studie i Nature där man lyckats identifiera 128 genvarianter associerade med en högre risk för schizofreni. Denna studie har utförts av ett internationellt forskningsteam, bland andra min före detta handledare professor Christina Hultman vid Karolinska Institutet.

En studie som publicerats i Lancet visade att Paracetamol inte är bättre än placebo när vid behandling av ryggsmärtor. Vetenskapsradion rapporterade: “Ryggskott botas med uppmuntran” och tog därmed hem priset för veckans feltolkning.

För första gången har någon studerat svartsjuka hos hundar. Resultaten som publicerades i PLOS ONE visade att hundar vars husse eller matte ignorerade dem och istället fokuserade på en uppstoppad hund uppvisade avvikande beteenden som tecken på svartsjuka.

Party like it’s your birthday? Ny studie i tidskriften Addiction visade att risken för alkoholrelaterade inläggningar bland unga människor mer än fördubblas vid födelsedagar.

 

This week’s science news

In the beginning of the week a new study in Nature was published where researchers had identify 128 gene variants associated with a higher risk of schizophrenia. This study was conducted by an international research team, including my former supervisor Professor Christina Hultman at Karolinska Institutet.

A study published in Lancet showed that paracetamol is no better than placebo when treating of back pain. Vetenskapsradion reported: “Lumbago cured with encouragement” and thus took home the prize for this week’s misinterpretation.

For the first time, reserchers have studied in jealousy dogs. The results, published in PLOS ONE, showed that dogs whose master or mistress ignored them and instead focused on a stuffed dog exhibited abnormal behavior as signs of jealousy.

Party like it’s your birthday? New study in the journal Addiction showed that the risk of alcohol-related admissions among young individuals more than doubled around birthdays.

Lämna ett svar