Lycklig genom mental träning

Nu är mannen bakom den uppmärksammade dokumentären om 5:2 dieten Michael Mosley i farten igen. Denna gång handlar BBC-dokumentären (som sändes igår på brittisk TV) om hur Mosley genom sju veckors mental träning fått förbättrad sömn samt en generellt mer positiv syn på tillvaron. När Mosleys hjärnaktivitet undersöktes såg man att träningen resulterade i ett förändrat aktivitetsmönstret på ett sätt som indikerade att han hade fått ett mer optimistiskt sinne.

Den mentala träningen bestod av mindfulnessmeditation som Mosley fick lära sig av en före detta buddistmunk samt en typ av kognitiv modifiering som gick ut på att man ska titta på ansikten med arga, glada och neutrala ansiktsuttryck. Försöket gick ut på att man skulle reagera på alla glada ansikten och tanken är att detta resulterar i att hjärnan lär sig att bli mer uppmärksam på positiva objekt.

Förmodligen dröjer det inte länge innan dokumentären visas på svensk TV, jag hojtar till om jag hör något. På originalspråk är titeln: “Horizon: The truth about Personality”. Jag gissar att den svenska översättningen blir antingen “Det våras för mindfullness” eller “En värsting till buddistmunk”.

Bild: Cornelia Kopp / Creative Commons
Bild: Cornelia Kopp / Creative Commons

Happiness by mental training

Te man behind the well-known documentary about the 5:2 diet, Michael Mosley, is at it again. This time the BBC documentary (that aired last night on British TV) is about how Mosley through seven weeks of mental training improved his sleep and generally became more positive. When Mosley’s brain activity was examined it was observed that the training resulted in a changed activity pattern in a manner that indicated that he ended upp with a more optimistic mind.

The mental training consisted of mindfulness meditation that Mosley was taught by a former Buddhist monk and a type of cognitive bias modification where he look at the faces with angry, happy and neutral facial expressions. The purpose of this was to react on all the happy faces and the idea is that this results in that the brain learns to become more aware of positive objects.

It will probably not be long until the documentary appears on Swedish television, I’ll give you a heads up if I hear anything. The english title is: “Horizon: The truth about Personality”.

Lämna ett svar