The end of privacy?

Det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science är särskilt tillägnat frågeställningar rörande dagens övervakningssamhälle. Specialnumret kallas passande nog ”The end of privacy” (slutet för personlig integritet) och innerhåller bland annat en studie som undersöker hur mycket information om kortköp som behövs för att identifiera anonyma personer.

I studien analyserades tre månaders korttransaktioner som genomfördes av totalt 1.1 miljoner människor. Resultaten visar att det krävdes ytterst lite information för att identifiera ett specifikt mönster som kännetecknade en enskild individ. Med information om var en individ befann sig vid fyra tillfällen kunde man identifiera 90% av individerna. Något som också var intressant var att kvinnor var lättare att identifiera än män, en skillnad som var statistisk signifikant. Ur ett forskningsperspektiv illustrerar studien hur viktigt det är med datasäkerhet när man arbetar med persondata, även om datat är anonymiserat. I övrigt visar studien tydligt hur vi hela tiden lämnar efter oss digitala fingeravtryck.

Ibland lämnar vi avsiktligt digitala spår, t.ex. när vi berättar för våra Facebookvänner vad vi gör och var vi befinner oss. Men ofta lämnar vi information om oss själva utan att vi är medvetna om det – ibland helt utan samtycke. Konsekvenserna av denna utveckling är svåra att förutse men nog befinner vi oss i ett samhälle som på många sätt hotar den personliga integriteten.

 

Credid_cards

 

Lämna ett svar