Varför myggen gillar vissa mer än andra

Just nu är jag på Mallis med familjen. Igår kväll var det vindstilla och galet mycket mygg. Trots detta har jag klarat mig ganska bra och jag misstänker att i mitt fall handlar det om att mitt immunförsvar inte reagerar så kraftigt på myggbett. Även i Sverige är det högsäsong för mygg och därför tänkte jag skriva om hur myggor jagar rätt på färskt blod och varför vissa personer verkar vara mer omtyckta av myggen än andra.

Myggor kan detektera värme och koldioxid och det är på detta sätt de finner sina offer. Eftersom kraftigare personer eller gravida kvinnor utstrålar mer värme är de ofta mer utsatta. Men mygg påverkats också av kroppslukt och denna lukt är beroende av den individuella bakteriefloran vilket också leder till att vissa människor är mer “poppis” hos myggen än andra. För övrigt kan ens egna immunförsvar vara olika känsligt för myggbett. Personer som får en ordentlig reaktion kan uppfatta att de blir bitna mer än de som knappt får någon reaktion alls.

 

Why mosquitoes like some more than others

Right now I’m in Mallorca with the family. Last night there was no wind and a lot of mosquitoes. Still, I am not too bad off and I suspect that in my case, it’s about my how my immune system does not react so strongly to mosquito bites. In Sweden, it is currently high season for mosquitoes and therefore I thought I would write about how mosquitoes find fresh blood and why some people seem to be more popular than others.

Mosquitoes can detect heat and carbon dioxide, and this is how they find their victims. Because larger people or pregnant women radiate more heat, they are often more bitten. But mosquitoes are also affected by body odor and this smell is dependent on the individual bacterial flora, which also results in that some people are more attractive to mosquitoes than others. Moreover, the is a variation in how the immune system responds to mosquito bites. Individuals who get a greater response may perceive that they are bitten more than those who get almost no reaction at all.

Lämna ett svar