Vetenskapsnyheter vecka 32

Denna vecka överträffade PNAS ännu en gång sig själva genom att publicera en artikel där man tagit fram en lyckoekvation. Studien visar bland annat att man blir särskilt lycklig när man presterar bättre än förväntat.

Happiness equation

I tisdags publicerade Dagens Medicin en lista över de mest inflytelserika forskarna inom medicin i Sverige. På listan återfanns 14 män och en kvinna.

En ny studie publicerad i PLOS ONE visade att man kan ta reda på huruvida någon är narcissistisk bara genom att fråga hen. Forskarna bakom studien tror att detta beror på att narcissister anser att de är överlägsna andra och därmed att narcissism inte är ett negativt personlighetsdrag vilket gör att de gärna erkänner att de har denna egenskap.

I fredags gifte sig min bror vilket vi firade storslaget. Men detta var inte enda anledningen till att fira i fredags, det var nämligen internationella orgasmdagen och orgasmskämten haglade på Twitter. Här är mitt bidrag:

 

En annan studie i PLOS ONE undersökte hur hälsan påverkades av viktnedgång bland nästan 2000 personer som led av övervikt eller fetma. Resultaten visade att viktnedgång minskar risk för metabola och kardiovaskulära sjukdomar men verkar inte ha några psykologiska fördelar.

Roligast denna vecka var en tweet från Michael Hale som inkluderade en bild föreställandes alla nördars hjälte, astrofysikern Neil deGrasse Tyson och texten ”Some guy using his laptop on the train like a Dumbass nerd lol”. Men detta skämt gick inte hem hos alla vilket Hale själv beskriver i denna bloggpost som handlar om hur han fick tusentals nördar att hata honom

Dumbass-nerd

 

This week’s science news

This week, PNAS surpassed yet again themselves by publishing an article in which they have developed a hapiness equation. The study shows that people are particularly happy when you perform better than you expected.

On Tuesday, Dagens Medicin published a list of the most influential researchers in medicine in Sweden. On the list was found 14 men and a woman.

A new study published in PLOS ONE, showed that one can find out whether someone is narcissistic just by asking him/her. The researcher behind the study believe that this is a result of narcissists feeling that they are superior to others and therefore do not consider narcissism to be a negative personality trait, making them happy to admit that they have this trait.

On Friday, my brother got married, which we celebrated grandly. But this was not the only reason to celebrate on Friday; it was namely the international orgasm day.

Another study in PLOS ONE examined how health was affected by weight loss among nearly 2,000 people who suffered from overweight or obesity. The results showed that weight loss reduces the risk for metabolic and cardiovascular diseases, but does not seem to have any psychological benefits.

Most fun this week was a tweet from Michael Hale including a picture of the hero of all nerds, astrophysicist Neil deGrasse Tyson and the text “Some guy using his laptop on the train like a Dumbass nerd lol”. But this joke did not go well with all as Hale himself describes in this blog post about how he got thousands of nerds to hate him.

2 kommentarer

Lämna ett svar