Vetenskapsnyheter vecka 34

I början av veckan rapporterade TT (via DN) om en studie som publicerats i Journal of Epidemiology and Community Health. Initialt var rubriksättningen “Grannfejd lika farligt för hjärtat som rökning” men nu har man ändrat till ” Grannfejd inte bra för hjärtat” vilket nog var klokt eftersom det är extremt osannolikt att grannbråk är en oberoende riskfaktor för hjärtproblem i samma utsträckning som rökning. Frågan är om det överhuvudtaget är en oberoende riskfaktor eller om sambandet enbart förklaras av underliggande faktorer som analyserna inte kontrollerat för (kan tänka mig att det finns örti tusen confounders). Men den som tror på orsakssamband får gärna testa att lura döden genom att sjunga “We Shall Overcome”.

I the Atlantic publicerade man en kul artikel där man tagit fram avatarer som illustrerar hur den genomsnittlige mannen ser ut i olika delar av världen. Den amerikanske genomsnittlige mannen hade kanske inte drömkroppen och i kombination med en märklig frisyr och sunkiga kalsonger blev detta den andra notisen i min nyhetsfeed som fick mig att önska att man var lesbisk; den första var såklart orgasmstudien som visade att lesbiska kvinnor har högre sannolikhet att få i orgasm vid sexuella aktiviteter.

USA-Frontmanmain_jpg

I the Guardian uppmärksammades en studie sponsrad av Wrigley. Enligt Wrigleys pressrelease visar studien att tuggummi gör en bättre på matte. Problemet är dock att detta inte är sant, vilket man själv kan kolla upp på ClinicalTrials.gov

Denna vecka var det återigen dags för Dawkins att hamna i blåsväder på grund av sitt Twittrande. Denna gång handlar det om abortering av foster med Downs. Även om det är lätt att avfärda Dawkins beteende som inget annat än en lust att provocera kan jag inte låta bli att reflektera över mitt egna användande av sociala medier. Är sociala medier verkligen rätt forum att diskutera komlexa frågor?

Dawkins_abortion

 

This week’s science news

Early last week, TT reported (via DN) on a study published in the Journal of Epidemiology and Community Health. Initially the headline read “Neighbor Feuds equally dangerous for the heart as smoking” but now I found that they had changed it to “Neighbor Feuds not good for the heart” which was probably wise since it is extremely unlikely that conflict with neighbors is an independent risk factor for heart problems to the same extent as smoking. The question is whether it is at all an independent risk factor or whether the relationship is explained by underlying factors that not controlled for in the analysis (can imagine thousands of confounders). But those who believe in causality may try to cheat death by singing “We Shall Overcome.”

The Atlantic published a fun article including avatars illustrating how the average man looks in different parts of the world. The American average man may not have had the dream body and in combination with a weird hairstyle and shabby underwear this became the second post in my news feed that made me wish that I was a lesbian; The first was of course the orgasm study that showed that lesbian women are more likely to have an orgasm during sexual activities.

The Guardian highlighted a study sponsored by Wrigley. According to Wrigley’s press release, the study shows that chewing gum improves math skills. The problem is that this is not true, as you yourself can see on ClinicalTrials.gov.

This week, Dawkins was once again critiqued for his tweeting, this time it concerned abortion of fetuses with Down’s. Although it is easy to dismiss Dawkins’ behavior as nothing more than a desire to provoke, I cannot help but reflect on my own use of social media. Is social media really the right forum to discuss complex issues?

 

4 kommentarer

Dawkins är en vetenskapsman, inte en filosof eller politiker. Bara för att någon råkar vara väldigt kunnig inom ett vetenskapligt fält betyder det inte att man har en överlägsen moralisk kompass. Dawkins gör mig bara mer och mer övertygad om att forskares uppgift är att visa hur världen fungerar, inte att dra moraliska slutsatser från det.

Förresten, måste bara tipsa dig om den här väldigt kontroversiella studien från Umeå Universitet. Innan du sågar mig sönder och samman så vill jag bara säga jag vet att finger ratio är ett väldigt osäkert sätt att mäta hormonnivån i fostervattnet hos vuxna människor men studien är mest rolig därför den är så provocerande, inte för att den skulle vara exceptionellt bra. Kan tänka mig att institutionerna för genusvetenkap och psykologi på det universitet inte kommer att anordna några fester tillsammans på ett tag….

Läs på egen risk 😉

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.01011/pdf

Jonte: Dawkins är en världsledande figur från ett världsledande universitet inom evolutionsbiologin. Detta garanterar givetvis inte att han alltid har rätt. Jag tror dock att, som Emma noterar, det är svårt att diskutera komplexa frågor när man bara har 140 tecken att röra sig med. Vi vet inte vad Dawkins har för motivering bakom sitt yttrande, det vore därför dumt att dra slutsatsen (som många feminister gör) att han är pantad, för att ämnena som diskuteras är känsliga och råkar röra sig om kvinnlig sexualitet (som många feminister gör anspråk på, och där män utesluts per automatik i diskussionen). Nej, man ska titta på en persons argument och motiveringen bakom, innan man alltför hastigt gör ett omdöme.

Visst är Dawkins en forskare och värdsledande inom ett specifikt område. Samtidigt är han också människa som har rätt att tycka till om saker som står utanför hans expertis. Hur skulle världen se ut om bara personer som var världsledande inom ett område hade rätt att uttala sig? Däremot anser jag att man bör betrakta Dawkins synpunkter utanför hans expertisområde som åsikter som i princip är lika mycket värda som andra människors åsikter.

Problemet ligger dock i att Dawkins följs av drygt en miljon människor på Twitter och han är en person som många beundrar och respekterar för sin kunnighet, medan andra avskyr honom något oerhört. Han har makt och inflytande som vi “vanliga” människor inte har. På grund av detta anser jag att han förmodligen bör vara mer försiktig med vad han skriver i dessa sammanhang och kanske till och med undvika att diskutera denna typ av frågor på sociala medier. Men jag är väldigt kluven i denna fråga. Jag väljer personligen att vara ganska frispråkig och inte hela tiden filtrera mina åsikter och tankar för jag anser att det då inte finns någon poäng med att blogga eller twittra. Men jag är ljusår ifrån att ha det inflytande som Dawkins har och jag skulle förmodligen agera annorlunda om jag visste att det jag skrev skulle läsas av miljontals människor.

Lämna ett svar