Konsten att mingla

Jag har tidigare skrivit om hur vi människor gillar att prata om oss själva. I konversation med andra (som förmodligen också gillar att prata om sig själva) spenderar vi 30-40 % av tiden med att mala på om oss själva. På sociala medier är denna siffra så hög som 80 %, kanske eftersom man inte får omedelbar respons av någon annan lika självupptagen människa, denna kommunikation handlar snarare om envägskonversationer (som för Guds skull inte ska förväxlas med halvaloger).

Wall Street Journal rapporterar att experter är oroade över att yngre generationer inte lär sig konversera ordentligt eftersom så mycket av kommunikationen sker via internet eller SMS. Men som tur var verkar man kunna träna upp sin förmåga att konversera med andra (den så kallade kommunikationsintelligensen). Bilden nedan visar de fem steg om en konversation mellan främlingar bör ha och kan fungera som en guide för alla socialt begränsade människor där ute.

conversation

Sammanfattningsvis bör en bra minglare uppmuntra andra personer att prata om sig själv och sina intressen. Mot bakgrund av att hjärnans belöningscentra aktiveras när man pratar om sig själv kanske konsten att mingla handlar om att trigga denna mekanism hos andra?

The art of mingling
I have previously written about how we humans like to talk about ourselves. In conversation with others (who probably also likes to talk about themselves), we spend 30-40% of the time focusing on ourselves. In social media, this figure is as high as 80%, perhaps because you do not get an immediate response from another equally self-absorbed person, rather online communication tend to be one-way conversations.
The Wall Street Journal reports that experts are concerned that the younger generations are not learning to converse properly because so much of the communication is via internet or SMS. Luckily, this skill (called communication intelligence) can be learned. The picture above shows the five steps that should be included in a conversation between strangers and can serve as a guide for all socially limited people out there.
In conclusion, a good converser should encourage other people to talk about themselves and their interests. Given that the brain’s reward center is activated when we talk about ourselves perhaps the art of mingling is about triggering this mechanism in others?

Lämna ett svar