Risktagande – resultat av dåligt bromssystem?

När vår hjärna ska bestämma huruvida man ska ta en risk eller inte får den delvis impulser som säger: KöR! Men vi har även ett självbehärskningssystem som säger: ey, vänta lite nu… Ny forskning visar att när vi tar risker beror detta främst på en taskig broms och inte en alltför stark gas.

Studien som publicerats i PNAS utfördes på totalt 108 försökspersoner som fick spela TV-spel samtidigt som deras hjärna undersöktes med magnetröntgen. Spelet inkluderade moment då försökspersoner antingen tog en risk eller valde ett säkrare alternativ. Först undersökte man förutsättningslöst hjärnaktiviteten hos försökspersonerna när de fattade dessa beslut. I den andra delen av studien försökte man istället förutse vilket beslut en försöksperson skulle göra baserat på hur hjärnan aktiverades. Det visade sig att man kunde gissa rätt i 71% av fallen.

För att förutse huruvida en person var riskbenägen studerades hjärnregioner som styr förmågor som kontroll, arbetsminne och uppmärksamhet. Forskarna bakom studien sammanfattar att resultaten visar att riskfyllda val åtminstone delvis orsakas av att vårt kontrollsystem misslyckas med att stoppa oss i att utföra en handling. Med andra ord verkar det som om riskbenägna personer har en taskig broms.

Lämna ett svar