Solljus kan ha positiva effekter på astma

Personer med höga D-vitaminnivåer verkar ha lindrigare besvär av astma jämfört med de som har låga nivåer. I en ny studie som publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology har man använt blodprover från astmatiker och sett att tillsatt D-vitamin sänker nivåerna av en substans som kallas Interleukin-17. Denna substans är en del av immunförsvaret som är överaktiv vid astma.

Forskarna bakom studien håller i nuläget på med en klinisk studie där patienter slumpmässigt tilldelas D-vitamin. Syftet är att se om vitamintillskottet ger lindrigare astmasymptom. Patienterna i studien är ett urval som inte svarar bra på nuvarande behandlingsmetoder och som har särskilt höga Interleukin-17-nivåer.

Forskarna bakom studien säger att den ökning man sett på senare år i antal nya astmapatienter kan bero på att man är alltför försiktigt med att utsätta sig för solljus. Man poängterar dock att detta budskap ska tolkas försiktigt eftersom för mycket sol kan vara skadligt.

En ny rapport visar att antalet astmafall bland barn ökat kraftigt i Sverige. För tio år sedan hade 6 % av fyraåringarna en astmadiagnos och 2011 hade denna siffra ökat till 9,5 %. Man ser att ökningen framförallt skett hos barn vars föräldrar har låg socioekonomisk status. De som står bakom denna rapport tänker sig därför att luftföroreningar eller passiv rökning ligger bakom ökningen. Det är inte omöjligt att tänka sig att D-vitaminnivåer hänger samman med en rad demografiska variabler som föräldrarnas utbildning och inkomstnivå. Barn med icke-svenskt etniskt ursprung har dessutom oftare D-vitaminbrist.

Jag var på Apoteket för några år sedan för att köpa solskydd till min då 18 månader gamla dotter. En receptarie upplyste mig då om att barn under två år överhuvudtaget inte skulle vistas i solen. Jag svarade henne att min dotter i så fall skulle få spendera sommaren fastbunden vid ett träd och att detta inte heller skulle vara så nyttigt för henne. Ibland känns rekommendationerna lite orealistiska men det är viktigt att poängtera att man bör ta det lugnt i solen och undvika att bränna sig. Barn är särskilt känsliga och risken för malignt melanom ökar om man bränt sig tidigt i livet. Men glöm inte D-vitamintiskotten till barn under två år! Om ni, som jag, dessutom har barn som helt eller delvis har icke-svenskt ursprung är det bra att de får D-vitamintillskott även efter två års ålder.

Valter_keps

Min grabb på 18 månader med ny keps som han förmodligen kommer dra av så fort han kommer ut i parken. Tycker ni att jag ska binda fast honom i skuggan?

Uppdaterad 16.35: Nu skriver även DN om studien. Glöm inte vem som ger er nyheterna först (idag i alla fall :-)).

Lämna ett svar