Sverige ligger

Detta är det ytterst seriösa namnet på Aftonbladet och United Minds nya undersökning av svenskars sexualvanor. Datat kommer från en webankät som drygt 3000 personer svarat på.

I dagens Aftonbladet uppmärksammar man nya bottenrekord för hur mycket svenskar har sex. Man uppger även att dessa resultat förvånat många. Jag är inte förvånad, det mest förvånande i undersökningen enligt mig är att det i princip var lika vanligt att män och kvinnor fick orgasm vid senaste samlaget (60-70 %). Låter inte det lite skumt? Jag trodde att det var vanligare än så hos män och större könsskillnad, eller är det bara min begränsade erfarenhet som spökar?

Graferna i Aftonbladets undersökning är lite svårtolkade men man skriver i alla fall att minskningen i sexfrekvens sedan 1996 då en liknande undersökning utfördes är statistisk säkerställt. De orsaker bakom minskningen som nämns är bl.a. stress samt ökad tillgång på porr. Stress är definitivt något som minskar sexlust och visst kan porr fylla ett behov som annars tillfredsställs av ens partner eller leda till en minska lust på ”vanligt” sex med partnern. Jag tror kanske att den ökade förekomsten av antidepressiva läkemedel kan påverkas svenskarnas sexualbeteende eftersom en bieffekt är minskad sexlust. Rapporten visar dock att de flesta (både män och kvinnor) skulle vilja ha mer sex än de har idag. Det kanske inte är lusten det är fel på alltså. Vi kanske lever i ett samhälle där det rent praktiskt är svårare att få till det på grund av jobb, pendling, trångboddhet, curlade barn m.m.

Att svenskar har mindre sex kan vara problematiskt i vissa avseenden. En befolkningsminskning behöver man nog inte oroa sig för eftersom det är typ mindre en promille av de gånger som man har sex då syftet är att få barn (nej, jag är inte katolik, det trodde jag att ni hade fattat vid det här laget). Däremot kan för lite sex vara förödande för relationen samt det psykiska och fysisk välbefinnandet.

Aftonbladet skriver att de kommer presentera resultaten av studien i sju dagar med start idag. Jag kommer med stort intresse följa denna rapportering. Hoppas att ni gör mig sällskap!

Bild: Nevit / Creative Commons
Bild: Nevit / Creative Commons

Mer info hittar ni här:

Den mest omfattande sexstudien på 17 år

Bottenrekordet: Nu har vi mindre sex än någonsin

Minskad sexlust en politisk fråga

Bättre sex kräver politisk handling

 

Lämna ett svar