Otrohet i jakten på perfektion?

Aftonbladet fortsätter sin rapportering om undersökningen Sverige ligger. Idag rapporterar man att svensken har fler sexualpartners och de har letat reda på min favoritkollega Hasse Walum som jag tidigare refererat till som mannen som upptäckte ”otrohetsgenen”.

För några år sedan publicerade Hasse (med kollegor) en artikel som fick mycket medial uppmärksamhet och vissa tidningar skrev att man hade upptäckt en gen för otrohet. Detta stämmer inte riktigt, men man hade identifierat en genvariant som verkar påverka hur starkt man knyter an till sin partner samt hur välfungerande ens äktenskap är. Denna gen kodar för en receptor (mottagarmolekyl) för substansen vasopression.

Ett djur som studerats mycket rörande monogamt beteende är sorken. Präriesorkar är monogama medan andra typer av sorkar är promiskuösa. Man har tidigare sett att detta beteende styrs av vasopressin och dess receptorer. Därför är det rimligt att motsvarande gen hos människan kan påverka variationen i hur starkt man knyter an till sin partner. Hasses avhandling handlade om hur gener och hormoner påverkar parband så han är helt klart rätt kille att intervjua angående monogami, även om han faktiskt inte har upptäckt någon ”otrohetsgen”.

Hasse anser att människa är seriellt monogam, med detta menas att vi oftast håller oss till en partner men att denna partner byts ut med jämna mellanrum. Evolutionärt har detta varit den vinnande strategin för människans överlevnad. Rent biologiskt är dagens människa anpassad efter stenålderssamhället. Att till viss del vara monogam har varit positivt för ens barn och gett bättre överlevnadsmöjligheter då man haft två individer som bidrar med omsorg istället för bara en. Syftet med otrohet har jag diskuterat i tidigare inlägg och Hasse nämner också att det evolutionärt kan ha funnits fördelar med att bli attraherad av nya, spännande individer för att undvika inavel då stenåldersmänniskan oftast levde i små samhällen där de flesta var släkt med varandra.

För stenåldersmänniskan var det nog relativt ovanligt att man stötte på personer som det ”lämpade” sig att vara otrogen med. I dagens samhälle är det ett konstant flöde på nya människor så frestelserna ökar. Enligt Hasse behöver detta inte ens handla om verkliga mötet, utan att attraktiva människor som man exponeras för genom media och reklam gör att vi ställer högre krav på våra partners.

Jag tycker att detta är mycket tankeväckande och belyser hur oerhört svårt det är att få relationer att fungera i dagens samhälle. Många letar efter den perfekta partnern, den pusselbit som ska resultera i lycka och total avsaknad på relationsproblem. I verkligheten är ingen är perfekt så det kanske är dags att sluta jämföra dig själv och din partner med retuscherade personer som du ser i tidningar och på reklampelare?

Sork av det promiskuösa slaget (åkersork)

Lämna ett svar