Varmluftstorkars vidrighet

Jag har fått en del önskemål på inlägg. Det gillas, mer sånt!

Min kompis och fellow biomedicinare Helena är nyfiken på huruvida varmluftstorkar för händer verkligen är den bakteriehärd som många tror. Detta är inte riktigt inom mitt område för expertis men däremot inom mitt intresseområde så jag bestämmer mig för att göra lite research.

Först hittar jag en artikel där Expressen intervjuar en kvinna på Centralstationens toalett som tvättar händerna men undviker handtorken eftersom ‘det känns som om den blåser baciller på händerna’. Expressen intervjuar sedan en kvinna från Smittskyddsinstitutet (SMI) som säger att varmluftstorkar inte sprutar bakterier på händerna men att det är mer hygieniskt med pappershandukar eftersom det är viktigt att händerna blir helt torra för bakterier trivs när det är fuktigt. Om man låter varmluftstorken göra händerna helt torra är de således lika hygieniskt som pappershandukar.

Det låter ju logiskt tänker jag. Som forskare känner man sig alltid lite belåten på ett överlägset sätt när det visar sig att den allmänna uppfattningen är en myt.

Trots denna eminenta informationskälla (Expressen) gör jag ett halvhjärtat försök att hitta någon forskning inom området och hittar faktiskt några studier på detta. Till min förskräckelse visar studierna att varmluftstorkar mer än fördubblar bakteriemängden på händerna och sprider mikroorganismer på upp till två meters avstånd. Varmluftstorkar verkar alltså vara nasty shit! Håll er ifrån, minst två meter! Lita aldrig på Expressen, SMI eller min mytnäsa!

En reviewartikel ger dock en lite mer sansad helhetsbild. Det verkar som om papper trots allt är att föredra eftersom det är bättre på att göra händerna helt torra vilket hämmar bakterietillväxten. Dessutom vekar friktionen mot pappret hjälpa till med att få bort mikroorganismer och organismerna sprids inte från händerna till omgivningen när man torkar sig med papper.

keep-calm-and-wash-your-hands-18

 

Lämna ett svar