Springa eller gå – vad är bäst?

Ikväll ska jag springa Vårruset. Dagsformen är tyvärr inte den bästa men 5 km ska väl funka ändå. Jag skulle inte kalla mig inbiten löpare men under sommarhalvåret springer jag faktiskt en hel del. Tidigare har jag varit mer av en promenadmänniska men nuförtiden springer jag hellre eftersom jag tycker att det framförallt har bättre effekter på det psykiska välbefinnandet. Personligen känner jag att inget lindrar ångest och stress så bra som löpning (nej, jag brukar inte ta benzo men det funkar säkert också :-))

Att springa eller promenera är de mest populära motionsformerna. Detta beror förmodligen på att de är så lättillgängliga, och även om folk är mer och mer kittade (= välutrustade) nuförtiden är det gratis att springa eller gå. Men vilken av dessa motionsformer är egentligen bäst?

När det gäller viktkontroll verkar löpning vara överlägset.  Detta visar en studie som publicerades förra månaden i Medicine & Science in Sports & Exercise och som baserades på enkätdata från 15237 gångare och 32215 löpare. Deltagarna tillfrågades om sin vikt, midjemått, dieter och träningsrutiner i början av studien samt sex år senare. Nästan alla löpare var smalare än de som promenerade och förblev smalare under studieperioden.

Anledningen till att löpning ger bättre viktkontroll än promenader är inte helt klart. Det kan tyckas självklart eftersom löpning bränner fler kalorier per timme. Men sambandet kvarstod även när energiförbrukningen matchades mellan de som sprang och de som gick. En förklaring kan vara att löpning hämmar aptiten.

En liten, men intressant studie som kom ut förra året i Journal of Obesity, undersökte detta genom att låta personer som sprungit eller gått äta av en buffé. De som gått åt fler kalorier än de gjort av med medan de som sprang åt betydligt färre kalorier. Man kunde även se att de som sprungit hade förhöjda nivåer av ett hormon som kallas peptid YY som hämmar aptiten. De som gått hade däremot ingen sådan förhöjning.

Men när det gäller andra mått på hälsa visar forskning att promenader kan vara minst lika effektiva som att springa. Nya studier visar att löpare hade betydligt mindre risk för högt blodtryck, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar jämfört med jämngamla icke-motionärer. Det verkar dock som om de som går har ännu lägre risk jämfört med de inaktiva kontrollpersonerna.

Det verkar alltså som om svaret på huruvida löpning är bättre än att promenera beror på vad man försöker åstadkomma med sin motion. Men oavsett om man är ute efter psykiskt välbefinnande, fysiska hälsofördelar eller viktkontroll är det viktigt att poängtera att det alltid verkar finnas fördelar med att antingen gå eller springa jämfört med att inte motionera alls.

 

Lämna ett svar