Toalettsitsars vidrighet

En gång i tiden var jag ute på nattklubb en hel del. Under denna tid av mitt liv lyckades jag faktiskt få till en ganska bra teknik som gjorde att jag kunde använda toaletten utan att nudda sitsen. Inte för att jag har så kallad bacillskräck men på krogtoaletter är det inte helt ovanligt med “stänk” på sitsen. Och det är faktiskt få saker som jag ogillar så mycket som att torka bort främmande människors toalettlämningar. Jag har ett starkt minne av att jag någon gång hört att toalettsitsar har mindre bakterier på sig än toaletters dörrhandtag (don’t quote me). Detta verkar logiskt då de flesta förmodligen har fler mikroorganismer på sina händer än på sin rumpa. En ny studie får mig dock att fundera på om jag ska försöka få till min gamla teknik igen.

Improbable research rapporterar om studien som har undersökt förekomsten av HPV (humant pappilomvirus) på till synes rena flygplanstoaletter i 13 länder, bland annat Sverige. Resultaten som publicerats i tidskriften Sexually Transmitted Infections visade att det fanns HPV-DNA i 23 % av proverna och i 16 % av proverna var detta från HPV-typer som kan orsaka cancer.

Det är oklart huruvida toalettsits-HPV kan infektera en människa. Det intressanta med studien är att HPV-DNA är vanligt förekommande i vår omgivning och därför kan det vara problematiskt att använda förekomst av HPV-DNA för att detektera infektion hos en människa. Vilket betyder att man idag kanske överskattar förekomsten av HPV i befolkningen.

Toalett

The nastiness of toilet seats

Once in my life, I was out clubbing a lot. During this time, I managed to require a pretty good technique that allowed me to use the toilet without touching the seat. Not that I have so called germ phobia, but there are actually few things that I dislike as much as wiping off stranger toilet remains, which frequently occur at club restrooms. I remember hearing that toilet seats actually hold less bacteria than restroom door handles (don’t quote me). This seems logical since most individuals probably have more microorganisms on their hands than on their butt. A new study, however, leads me to wonder if I should start using my old technique again.

Improbable research reports on the study that investigated the prevalence of HPV DNA on toilet seats of apparently clean airplane restrooms in 13 countries, including Sweden. The results, published in the journal Sexually Transmitted Infections showed that in 23 % of the samples, HPV DNA was detected and 16 % of the samples contained DNA from HPV types that can cause cancer.

It is unclear whether toilet seat HPV can infect human. The interesting thing about the study is that HPV DNA is commonly found in our environment, so it can be problematic to use the presence of HPV DNA to detect infections in humans. Which also means that we might currently overestimate the prevalence of HPV in the population.

Lämna ett svar