Ju fler kockar desto bättre!

Det är bättre att vara social än att vara högpresterande, åtminstone om man ska tro två nya studier som publicerades igår i Proceedings of the Royal Society B och Nature.

Genom laborativa experiment simulerade forskare hur kunskaper förs vidare över generationer och hur kunskapsöverföringen påverkas av gruppstorleken. Resultaten visade att viktiga kunskaper som att göra fiskenät eller knyta knutar bevaras och förbättras lättare i större grupper. Till och med de som presterade sämst i de stora grupperna var bättre än högpresterarna i de små grupperna. Förklaringen tros vara att man i större grupper har fler personer som man kan ta efter och inspireras av och genom att dra nytta av olika individers kunskaper kan man nå bättre resultat.

Studierna visar att stora populationer är viktiga för människans utveckling. Fenomen som brevkorrespondens, boktryckarkonst och Internet betyder att människor har oerhört stora möjligheter att förbättra sina kunskaper och färdigheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Detta betyder också att vi måste sluta säga: ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Så om du hör någon som säger detta; ge dem en örfil och hälsa från mig 😉

SWEDISH-CHEF-psd71677
It is better to be social than to be skilled, at least according to two new studies published yesterday in the Proceedings of the Royal Society B and Nature.

In laboratory experiments, researchers simulated how knowledge is passed on through generations and how knowledge transfer is influenced by group size. The results showed that critical knowledge like making fishing nets or tie knots is maintained and enhanced easier in larger groups. Even the least skilled individuals in the big groups were more skilled than the top performers in the small groups. The suggested explanation is that in larger groups, there are more individuals copy or be inspired by, and by taking advantage of different individuals’ knowledge, it is possible to achieve better results.

The studies show that large populations are important for human development. Phenomena such as letter correspondence, printing press and Internet means that people have enormous opportunities to improve their knowledge and skills in a way that has not been possible previously. This also means that we have to stop saying, “too many cooks spoil the broth“.

Lämna ett svar