Akta er för snyggingar!

Mörka triaden är en benämning på tre personlighetsdrag; psykopati, narcissism och machiavellism (cynisk/manipulativ attityd). Personer som har denna kombination av egenskaper har i större utsträckning lätt att finna och byta sexualpartner, lätt att få chefsjobb och leder eller deltar ofta i mobbning och trakasserier av andra. Det finns även studier som visar att personer med dessa egenskaper är mer attraktiva än andra. I en ny studie undersökte man just koppling mellan den mörka triaden och utseende.

Studien inkluderade både manliga och kvinnliga studenter och dessa fotograferades först som de såg ut när de kom till labbet. Därefter fick de klä sig i grå t-shirts och mysbyxor och kvinnorna fick ta bort eventuellt smink och sätta upp långt hår i hästsvans. Efter detta tog man också bilder som skulle representera försökspersonerna ”naturliga” skönhet. Bilderna skattades sedan av personer som inte kände försökspersonerna med avseende på hur attraktiva de var. Genom självskattning och frågor till anhöriga uppskattade forskarna även hur mycket mörka triaden-egenskaper som försökspersonerna hade. Resultaten visade att personer med starka drag av psykopati, narcissism och machiavellism ansågs vara snyggare i ”fixat” tillstånd men inte i naturligt tillstånd.

De egenskaper som utgör den mörka triaden är kopplade till att kunna manipulera andra. Att vara bättre på att ”piffa” sig kanske man kan se som en typ av manipulation. Och förmodligen finns det en hel del fördelar kopplade till att ha ett attraktivt utseende.

 

Mean Girls
Mean Girls

Beware of hotties!

The Dark Triad includes three personality traits; psychopathy, narcissism and Machiavellianism (cynicism / manipulative attitude). People with a combination of these traits are more successful when it comes to finding and changing sexual partners, to get leading work positions and to lead or participate in bullying and harassment of others. There are also studies that show that people with these characteristics are more attractive than others. A new study focused on the link between the dark triad and appearance.

The study included both male and female students, and these were photographed on arrival to the lab. The study participants were then dressed in grey T-shirts and sweat pants. Women were instructed to remove any makeup, and long hair was pulled back into a ponytail. After this, new pictures that would represent the subjects ‘natural’ beauty were taken. The images were rated by unfamiliar people regarding how attractive the subjects were. By a combination of self and peer ratings the researchers also estimated how much Dark Triad characteristics the subjects had. The results showed that people with strong traits of psychopathy, narcissism and Machiavellianism were considered attractive in the “dressed-up” condition but not in their natural state.

The characteristics that make up the Dark Triad are linked to manipulative behavior. Making oneself more attractive may be seen as a kind of manipulation. And probably there is a lot to gain from having an attractive appearance.

1 kommentar

Sådär är det för kvinnor, men du får skilja på kvinnors och mäns sexualitet när det gäller heterosex speciellt.

För män är karisma, confidence och social status sexuell hårdvaluta i sig, och därför är the dark triad personlighetsdrag ett sätt att få kvinnor att sära, helt oavsett vilken klädstil det leder till hos männen. Kvinnor attraheras av mäns närvaro och impact på omgivningen, och den har till ganska liten del som faktor just klädsel, om det vore så enkelt så skulle nog män gå till skräddaren oftare.

Män däremot attraheras av en bra röv, och den går utmärkt att framhäva med kläder.

Lämna ett svar