Fosfor-larm och psykopater på Facebook

Nya forskningsresultat låg till grund två av huvudrubrikerna i SvD i morse. Den första handlade om en amerikansk studie som visade att fosfor i mat kan vara kopplat till ökad dödlighet på ett dosberoende sätt. När det gäller epidemiologi är det alltid svårt att dra slutsatser om orsakssamband och när det gäller nutrition finns det ytterligare mängd fallgropar som gör att man ska ta denna typ av larmrapporter med en nypa salt. Dessutom kommer data som använts i denna studie från just den datainsamling som nyligen kritiserades i PLOS ONE där man kunde se en genomgående kraftig underrapportering av kaloriintag. Med detta sagt så tror jag ändå att man gör klokt i att försöka undvika den mest fosforrika ”maten” typ färdigmat, pulversås, processade charkuterier och läsk. För detta är på inga sätt mat som är bra för en och ger knappast den där Tyler Durden/Sarah Connor- looken som vi alla strävar efter ;-).

Vidare rapporterar man i SvD att svenska forskare har lyckats ta fram en algoritm som ska förutse huruvida en person är psykopat baserat på hens statusuppdateringar på Facebook. Till exempel kunde man se att personer som uppfyllde kriterierna för psykopati mer ofta skrev om porr, prostituerade, slaktare och halshuggning. Oavsett om man har tillgång till den här avancerade algoritmen så tycker jag ändå att vi kan lära oss av denna studie att vi bör vara lite extra försiktig med vänner som har för vana att skrivna om halshuggna prostituerade på Facebook.

Vilken ska bort?
Vilken ska bort?

Two of the main headings in SvD this morning were based on new research findings. The first was on a U.S. study that showed that phosphorus in food may be linked to increased mortality in a dose dependent manner. In terms of epidemiology , it is always difficult to draw conclusions about causality and in terms of nutrition , there are additional pitfalls, and therefore, these reports should be taken with a grain of salt. In addition, the data used in this study is actually from the data collection that recently was criticized in PLOS ONE, where researchers found consistently underreporting of caloric intake. With that said, I still think it would be wise to try to avoid the most phosphorus-rich “food” such as convenience food, processed meat products and soda. This is by no means food that is good for you and hardly gives you that Tyler Durden / Sarah Connor look that we all strive for ;-).
Further, SvD reports that Swedish scientists have succeeded in developing an algorithm to predict whether a person is a psychopath based on his/hers status updates on Facebook. For example, they found that people who met the criteria for psychopathy more often wrote about porn, prostitutes, butchers and beheading. Even if you don’t have access to this advanced algorithm, I still think that we can learn from this study to be a little extra careful with friends who have a habit to write about decapitated prostitutes on Facebook.

 

Uppdaterat: Mer info om fosfor-larmet hittar du även här: Aftonbladet / Aftonbladet / DN

Lämna ett svar