Movember move on!

Movember börjar lida mot sitt slut. Nu måste jag erkänna att jag faktiskt inte är helt 100 på vad Movember går ut på mer än att det involverar en höstmånad, ansiktshår, mäns hälsa och att man inte behöver flytta på sig. Men eftersom mitt hittills mest uppskattade inlägg handlar om skägg tänkte jag försöka mig på att skriva ett nytt inlägg om mäns ansiktshår, om inte annat så för att det faktiskt är november.

En uppmärksammad artikel som kom ut för några år sedan bar titeln ”Of Lion Manes and Human Beards: Some Unusual Effects of the Interaction between Aggression and Sociality”. I korta drag är denna studie en genomgång i varför mäns skägg förmodligen fyller samma funktion som lejonets man.

Så vad tror ni då att man kommer fram till att syftet med ansiktshår hos män och lejon är?

–  Är det för att män och lejon är så känsliga för förkylningar och behöver extra värme för att slippa sina ”man flues”?

– Nope, på savannen är det varmt och skönt ändå.

– Är det för att lejoninnor och kvinnor gillar män med mycket skägg

– Hell no, kvinnor gillar skäggstubb bäst!

–  Är det för att andra lejonhannar eller andra män blir impade av kraftig ansiktsbehåring?

– Trots att det finns studier som visar att män överlag är förtjusta i andra män med skägg så tror inte författarna bakom den artikel jag refererar till på detta resonemang. De tror istället att ansiktsbehåring hos lejonhannar och män har fungerat som ett skydd vid fysiska konflikter med andra hannar.

Jag håller därför tummarna för att någon forskare genomför en studie där man undersöker hur smärtsamma örfilar uppfattas beroende på hur skäggig man är. Jag tänker tyvärr inte genomföra denna studie, jag har ju mitt rykte att tänka på 😉

Bild: Ltshears / Wikimedia Commons
Bild: Ltshears / Wikimedia Commons

Soon, Movember will be over. I must admit that I’m actually not a 100 % sure on what Movember is about more than that it involves an autumn month, facial hair, men’s health and that there is no need to move. But since my most appreciated post, so far, is about beard, here is a new attempt to blog about men’s facial hair, if for no other reason than because it still is November.

One notable paper that came out a few years ago were titled “Of Lion Manes and Human Beards: Some Unusual Effects of the Interaction between aggression and sociality“. In short, this paper is a review of why men’s beard probably serves the same function as the lion mane.

So what do you think they conclude as being the purpose of facial hair in men and lions?

– Is it because men and lions are so susceptible to colds and need something extra to keep them warm and may avoid their “man flues “?

– Nope, the savanna is warm and cozy all the time.

– Is it because lionesses and women like men with much beard?

– Hell no, women mostly prefer stubble!

– Is it because other male lions or other men impressed by facial hair?

– Although there are studies that show that men in general are fond of other men with beards the writers behind the paper are not supporters of this idea. Instead, they believe that facial hair in male lions and men have served as protection during physical conflict with other males.

I am now wishing that someone will conduct a study examining how painful slaps are perceived depending on how bearded the receiver is. I will, unfortunately not conduct this study, for I have my reputation to think about 😉

Lämna ett svar