Placebodryck istället för läkemedel?

Jag har fått ett önskemål om att skriva om “placebodrycken” som SVT rapporterade om i onsdags så här kommer det. Jag tänkte börja med att beskriva begreppet placebo.

Placebo kallas ibland för sockerpiller men det behöver varken innehålla socker eller vara ett piller. Placebo är ett verkningslöst preparat som används för att jämföra effekten av en behandling eller ett läkemedel. Bra placebo ska därför efterlikna det effektiva läkemedlet/behandlingen så mycket det går men utan att innehålla den verksamma “ingrediensen”. Placebo kan alltså vara ett piller, en injektion, en dryck, en alternativ behandling m.m. När man ska undersöka huruvida en aktiv substans kan bota eller lindra sjukdomsbesvär duger det inte att ge medicinen till en grupp med sjukdomen och jämföra dessa med personer som inte får någon behandling alls. Detta beror på att man kan, när man är med i en forskningsstudie, få en effekt av att bara vara med i studien: det är alltså inte läkemedlet som ger effekten utan allt runt omkring. Detta fenomen kallas placeboeffekt.

Om man vill visa effekten av ett nytt läkemedel måste man ta bort den eventuella placeboeffekten och då använder man ett placebopreparat som jämförelse. Helst ska studien vara dubbelblindad vilket innebär att varken den som behandlar eller den som blir behandlad vet om personen i fråga får aktiv behandling eller placebo. Detta går ofta bra när man testar kemiska substanser men det är betydligt svårare när man testar andra typer av behandling. Ibland kan man dock ha en enkelblindad behandling då försökspersonen inte vet vilken behandling den får men den som ger behandlingen är medveten om den verksamma behandlingen ges eller inte. Även enkelblindning är svårt ibland t ex när det gäller kirurgiska ingrepp, KBT, samtalsterapi, sjukgymnastik, akupunktur, massage m.m.

Även om placeboeffekten egentligen är något som man vill kontrollera bort kan den ibland vara väldigt effektiv. Det finns därför forskare som studerar hur placeboeffekten kan utnyttjas. Eftersom i princip alla läkemedel har bieffekter kan det vara särskilt intressant att behandla sjukdomar med placebo. SVTs reportage om placebodrycken handlar inte direkt om att använda placeboeffekten så namnet är lite missvisande men det handlar om hur man genom betingning kan få fysiologiska effekter av en dryck utan verksamma ingredienser. För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om hur betingning kan göra att man kan känna berusning redan vid första smutten på ölen. Placebodrycken funkar på samma sätt: initial ges en dryck tillsammans med verksamma mediciner (i detta fall läkemedel som hämmar immunförsvaret). I ett senare skede ges enbart drycken men de immunhämmande effekterna kvarstår eftersom kroppen (via hjärnan) fortsätter att svara på behandlingen på samma sätt som tidigare. Immunhämmande läkemedel är viktiga vid exempelvis organtransplantation men vissa av bieffekterna skulle kunna undvikas om placebodrycken till viss del kan ersätta medicinerna.

Ibland kan alltså icke-verksamma substanser vara minst lika effektiva på sjukdomstillstånd som verksamma. Detta kan förklara varför alternativa behandlingar som t ex homeopati faktiskt kan ge viss effekt (samtalsterapi?). Det visar också att vård till stor del handlar om bemötande och omhändertagande: inte bara om att ge rätt medicin. Att kostnadseffektivisera vården kanske till och med kan göra medicinerna mindre verksamma? Tror ni att våra politiker är medvetna om detta?

Placebo
Placebo

Dagens låttips: Mind Playin Tricks – Geto Boys

Lämna ett svar