Mäns självförtroende försämras av kvinnors framgång

En ny studie visar det deppigaste jag har läst på länge – att heterosexuella män får sämre självförtroende när deras respektive är framgångsrik. På samma sätt såg man att männen fick en egoboost när deras käresta misslyckades. Självförtroendet hos kvinnorna som deltog i studien var oförändrat när partnern upplevde framgång respektive misslyckande. Studien utfördes på unga män från USA och Holland och resultaten var desamma oavsett nationalitet. Ni hittar den i fulltext här.

Med andra ord är vi kvinnor dömda att misslyckas. Är vi framgångsrika på det professionella planer så misslyckas vi med våra relationer. Inte precis något som hjälper motivationen såhär i stressiga disputationstider.

Graf-self-esteem

Male self-esteem deteriorates by female success

A new study shows the most depressing thing I’ve read in a long time – that heterosexual men get lower self-confidence when their spouse is successful. Likewise, men get an ego boost when their loved ones fail. Self-esteem in female study partecipants was unchanged when the partner experienced success or failure. The study was performed on young men from the U.S. and the Netherlands, and the results were the same regardless of nationality. You can find the article in full text here.

In other words, women are doomed to failure. When we experience professional success we fail in our relationships. Not exactly something that helps motivating me in theese times of dissertation anxiety.

3 kommentarer

Om du stannar hemma med barnen Emma, så kanske du lyckas bättre. Kanske tom leva i storfamilj med både föräldrar och barn, och därigenom låta andra knegarkvinnor slippa ta hand om dem. Kvinnoyrken går ju i regel ut på att ta hand om andras familjer och försumma sin egen. I nästa liv får du ta och bli man istället om du misstrivs i detta.

Jag vågar nog påstå att de flesta kvinnoyrken inte går ut på att ta hand om andra människors familjer. Sen tror jag inte att barn som går på förskolor eller skola nödvändigtvis skulle få det bättre om all fostran och skolning skulle ske i hemmet av föräldrarna.

Personligen vet jag att mina barn inte skulle må bättre av att vara hemma hela dagarna med en sur morsa som vantrivs med sitt liv. Men all heder till de som trivs med att vara hemmafruar.

Min poäng är inte att jag vill vara man. Denna studie visar om något att män är prestigemässigt det “svagare” könen som inte ens kan glädjas med partnerns framgång. För kvinnor står och faller inte självförtroendet beroende på mannens framgång eller brist på framgång.

Om det är så att kvinnor väljer uppåt (enligt EP) så kan man tänka sig att kvinnor som lyckas/misslyckas mer/mindre sannolikt kommer att vilja skilja sig, vilket egentligen är det som påverkar män menligt.

Lämna ett svar