Hjärnan på porr

Via Twitter fick jag nys om att DN, SvD, Aftonbladet, Expressen mfl rapporterar att mycket porr ger mindre hjärna – även om man nämner att det är oklart huruvida porr krymper hjärnan eller inte. Många ifrågasätter naturligtvis poängen med denna typ av studie. Om det inte hade varit för att originalartikeln publicerats i JAMA psychiatry hade jag nog själv avfärdat det hela som ”tramsforskning”, men eftersom jag vet att detta är en väl ansedd tidskrift som jag själv publicerat i upprepade gånger väcktes mitt intresse.

Människor älskar porr eftersom vårt belöningssystem aktiveras vid sexuell stimulans. Det är också tydligt att porrkonsumtion kan övergå i ett problematiskt användande, något som på vissa sätt liknar ett beroende. Tidigare forskning har visat att olika typer av beroenden är kopplade till förändringar i hjärnans belöningssystem. Syftet med studien var därför att se om pornografikonsumtion påverkade hjärnan och om detta kunde förklara varför vissa tenderar att bli ”beroende” av porr.

I studien deltog 64 män i åldrarna 21-45 som själva fick ange hur mycket porr de konsumerade. När männens hjärnor undersöktes kunde man se ett samband mellan porrkonsumtion och strukturella skillnader i hjärnan, bland annat var en del av striatum mindre hos högkonsumenterna. Man sammanfattar dock att det är oklart huruvida sambanden är kausala eller inte. Det kan alltså vara så att män med viss typ av hjärna är mer benägen att kolla på porr alternativt mer benägna att rapportera det.

När svensk media rapporterar om denna studie uppstår dock en bisarr visklek då man rapporterar i fjärde eller kanske till och med femte hand. Den information som når nyhetskonsumenterna är långt ifrån en beskrivning av studien utan får den att framstå som tramsig, irrelevant och oetisk. Egentligen är detta en rätt så intressant studie som kan vara relevant för hur man ser på problematisk konsumtion av porr, däremot är rapporteringen tramsig, irrelevant och oetisk.

Lämna ett svar