Män är snuskigare än kvinnor

Tycker du att du är noga med att tvätta dina händer efter du har varit på toaletten? Enligt ny forskning som publicerats i the Journal of Environmental Health är du förmodligen inte tillräckligt noga.

Amerikanske forskare smygtittade på personer som använde offentliga toaletter med avseende på handhygien efter avslutat toalettbesök. Totalt inkluderades 3749 individer i studien.

Resultaten visar att 10 % tvättar överhuvudtaget inte händerna efter toalettbesök (15 % av männen respektive 7 % av kvinnorna). Vidare såg man att 23 % inte använde tvål vid handtvätt (återigen var män betydligt sämre än kvinnor). Av de övriga lyckligt ovetande försöksdeltagarna var det endast 5 % som tvättade händerna i minst 15 sekunder, vilket tydligen är den tid det tar för att händerna ska bli helt rena.

För övrigt är det inte omöjligt att den diskreta observatören faktiskt fick fler personer att tvätta händerna jämfört med om de skulle ha varit ensamma.

Sammanfattningsvis har folk ofta snuskiga händer och män är som regel snuskigare än kvinnor. Håll er borta från människor!

Handtvätt

Dagen låttips: So Fresh, So Clean – Outkast

English translation:

Men are dirtier than women

Do you think you’re washing your hands properly after you’ve been to the toilet? According to new research published in the Journal of Environmental Health, you’re probably not careful enough.

American scientists stealthily observed the hand hygiene after toilet visits of people using public restrooms. A total of 3749 subjects were included in the study.

The results show that 10% does not at all wash their hands after using the toilet (15% of men and 7% of women). Furthermore, 23% did not use soap when washing their hands (again, men were significantly worse than women). Of the remaining unaware trial participants, only 5% washed their hands for at least 15 seconds, which apparently is the time needed for your hands to become completely clean.

Incidentally, it is not impossible that the discrete observer actually got more people to wash their hands than if they would have been alone.

In summary, people do often have dirty hands and men are generally dirtier than women. Stay away from people!

Lämna ett svar