Högklackat gör dig mer attraktiv

Tidigare i veckan gav jag mina manliga läsare skönhetstips med avseende på ansiktsbehåring. Nu tänkte jag istället ge mina tjejer ett vetenskapligt bevisat tips på hur man boostar sin sex appeal: högklackat. Varför blir man sexigare av högklackat undrar kanske ni? Det verkar som om hemligheten ligger i hur högklackade skor förstärker kvinnlig gångstil.

Resultaten av studien återfinns i journal of Evolution and Human Behavior. Genom att titta på videofilmer som illustrerade kvinnors gångstil bedömde män dessa kvinnor med avseende på hur attraktiva de var. Filmerna visade kvinnor som antingen gick i platta skor eller som bar högklackat. Videon nedan visar den metod som användes (just denna video illustrerar dock en mans gångmönster).

 

Resultaten var tydliga; kvinnor som bar högklackat ansågs vara mycket mer attraktiva. När gångstilarna analyserades kunde man se att högklackade skor gav upphov till kortare steg och mer vickande höfter; med andra ord förstärktes de rörelser som är typiska för kvinnors gångstil.

Okej, låter ju toppen – vi kör högklackat så blir vi hetare! Tyvärr finns det ytterligare en egenskap som karaktäriseras högklackade skor som också uppmärksammats i ny forskning; högklackade skor gör ont och pajar fötterna. I genomsnitt börjar fötterna göra ont efter drygt en timma. Fotspecialisten Mike O’Neill intervjuades nyligen av the Telegraph och berättade då att kvinnor som bär högklackat riskerar att få permanenta skador på grund av skorna.

Nu vet ni i alla fall hur det ligger till; högklackade skor ger dig en sexig gångstil och män kommer att tycka att du är snyggare än annars. Men den som vill vara fin får tyvärr lida pin i form av onda och skadade fötter.

 

Maegan Tintari / Wikimedia Commons

Dagens citat: ‘I don’t know who invented high heels, but all women owe him a lot!’ – Marilyn Monroe

 

English translation

High heels boost your attractiveness

Earlier this week, I gave my male readers beauty tips regarding facial hair. Now, it is time for my girls to get a scientifically proven tip on how to boost their sex appeal: high heels. Why do you get sexier by the heels, you might wonder? It seems that the secret is in how high-heeled shoes enhance feminine gait.

The results of the study can be found in the journal of Evolution and Human Behavior. By watching videos that illustrated women’s gait, men assesed these women in terms of how attractive they were. The videos showed women who either wore flat shoes or high heels. The video below shows the method used (although this illustrates a man’s walking pattern).

The results were clear: women wearing high heels were considered to be much more attractive. When walking styles were analyzed researcher found that high-heeled shoes gave rise to shorter stride and more wiggling hips, in other words reinforced the characteristic typical of women’s gait.

Okay, sounds great – we wear heels and we become hotter! Unfortunately an additional aspect of high-heeled shoes has also been highlighted in new research, heels hurt and mess up your feet. On average, your feet starts to hurt after just over an hour. Podiatrist Mike O’Neill was recently interviewed by the Telegraph where he stated that women who wear high heels are at risk of permanent damage caused by their shoes.

At least you know how it is now; heeled shoes give you a sexy gait and men will think that you are better looking than otherwise. But like they say: no gain no pain, or was it the other way around?

 

1 kommentar

Lämna ett svar