Vetenskaplig årskrönika, del 2

Nu fortsätter årskrönikan. Del 1 hittar ni här.

I augusti 2013 serverade man i London världens första odlade hamburgare och Science publicerade en artikel som visade att personer med ekonomiska bekymmer får en försämrad kognitiv funktion.

I september delades Ig-Nobelpriset ut. Bland vinnarna fanns en svensk forskargrupp som visat att vilsna dyngbaggar hittar hem genom att titta på Vintergatan. Min favorit var studien som vann i psykologikategorin som visade att man tycker att man blir snyggare när man dricker alkohol. Denna månad publicerades även en studie som vetenskapsradion utsåg till veckans kalkon (men som jag tyckte var jätteintressant :-)) där man visade att bra pappor har mindre testiklar. September var också den månad då jag för första gången medverkade i TV4 Nyhetsmorgon.

Efter en lång sommar var det till slut dags för höst. I oktober tillkännagavs vinnarna av Nobelpriset och jag disputerade. Min favorit bland de studier som publicerades i november visade att kunskaper bevaras och förbättras lättare i stora grupper än i små vilket innebär att det från och med november 2013 inte är okej att säga “ju fler kockar desto sämre soppa”. Om någon säger så har man rätt att örfila hen, jag lovar.

December verkar ha varit forskningskontroversernas månad. Det rapporterades om att utvecklingen av manliga p-piller går framåt – folk blev förbannade för att det inte går fortare. En studie som visade på könsskillnader i hjärnan gav upphov till ordet neurosexism, ett ord som vissa ansåg varit plockat från ett ställe där solen aldrig skiner. På DN debatt bråkades det om dietmetoder och jag själv upprördes över mammografiscreening efter att ha läst om problemen med överdiagnostisering.

Och januari 2014 inleds med fortsätta kontroverser eftersom Dagens Nyheter gulligullar med scientologerna och får i och med detta hela forskarvärlden emot sig. Vi får väl hoppas att det nya vetenskapsåret fortsätter bättre än det började. In med det nya och ut med det gamla, skål!

Bild: Semnoz / Wikimedia Commons
Bild: Semnoz / Wikimedia Commons

The 2013 top science summery continues, the pirst part can be found here.

In August, the world’s first cultured burgers was served in London and Science published an article that showed that people with financial worries get an impaired cognitive function.

In September, the Ig Nobel Prize award ceremony took place. The winners included a Swedish research team for demonstrating that stray dung beetles find their way home by looking at the Milky Way. My favorite was the study that won the psychology award, showing that people think they are more attractive after drinking alcohol. Moreover, in September a study in PNAS showed that good fathers have smaller testicles. September was also the month when I first participated in Swedish morning television.

After a long summer, it finally became fall. In October, the winners of the Nobel Prize were announced and I defended my thesis. My favorite among the studies published in November showed that skills are better maintained and improved in large groups which means that as of November 2013 is not okay to say “too many cooks spoil the broth “. If someone says that you have the right to slap him/her, for real.

December seems to have been the month of research controversy. It was reported that the development of male contraceptive pill goes forward – people got angry because the development is too slow. A study showed sex differences in the brain giving rise to the term neurosexism, a word which some considered to be picked from a place where the sun never shines. On the debate pages of DN, there were arguments about diet methods and I was upset over mammography screening after reading about the problems with overdiagnosis.

In January 2014 the controversies continues as Dagens Nyheter cuddles up with Scientologists, upsetting the entire scientific community. Let’s hope that the new science year continues better than it began.

Lämna ett svar