(Vissa) TV-spel förbättrar den kognitiva förmågan

Nya versionen av Grand Theft Auto (GTA V) släpptes tidigare i veckan. Även om många älskar GTA är det också många som kritiserar spelet för dess våldsamma och kvinnoförnedrande innehåll. Man tänker sig också att spelet kan trigga kriminellt beteende i verkligheten. Överlag anklagas TV-spel ofta för att orsaka en massa oönskade beteende hos de som spelar och det finns en hel del forskning som visar att grova våldsspel under barn- och ungdomsåren kan påverka hjärnan negativt. Ny forskning visar dock att vissa typer av TV-spel förbättrar den kognitiva förmågan hos äldre.

Studien publicerades tidigare i veckan i Nature och inkluderade vuxna försökspersoner med stor åldersvariation. Resultaten visar att förmågan att göra flera saker samtidigt försämras linjärt från 20 till 79 års ålder. Men om de äldre studiedelatagarna fick spela TV-spelet NeuroRace hämmades denna försämring kraftigt. Genom EEG kunde man också se att åldersrelaterade förändringar i neuronala signaler återställdes bland de som övat upp sina kognitiva förmågor genom att spela.

Så vad går detta briljanta och säkerligen sjukt avancerade spel NeuroRace ut på? Jo, man ska använda sin ena hand till att köra bil och reagera på objekt längst vägen med den andra. Låter nästan som en drive-by i GTA, eller hur? Eller min totalt våldsfria favorit Mario kart där man kör bil och kastar bananskal på sina motståndare.

Oavsett hur GTA påverkar sina spelare kan dess utvecklare skratta hela vägen till banken. Den femte versionen av spelet drog nämligen in 800 miljoner dollar de första 24 timmarna efter släppet, vilket är mer pengar än något annat spel, film eller album dragit in det första dygnet efter lansering.

Bild: GTA I
Bild: GTA I

The new version of Grand Theft Auto (GTA V) was released earlier this week. Although many love GTA, there are also many who criticize the game for its violent content. It has been suggested that the game may trigger criminal behavior in real life. Overall, video games are often accused for causing a lot of unwanted behavior in those who play and numerous studies show that violent games in childhood and adolescence can have negative effects in the brain. However, new research show that certain types of video games can improve cognitive function in older individuals.

The study was published this week in Nature and includes adult subjects with large age variation. The results show that the multitask ability deteriorates linearly from 20 to 79 years of age. But when the older study participants played the video game NeuroRace this degradation was significantly inhibited. EEG showed that age-related changes in neuronal signals were restored among those who practiced their cognitive abilities through playing.

So what is the plot of this brilliant and certainly advanced games Neuro Race? Well, you should use one hand to drive and the other to react to objects along the way. Sounds almost like a drive-by in GTA, right? Or my totally violence free favorite Mario kart where you should drive a car while throwing banana peels at your opponents.

No matter how GTA affects its players, its developers are laughing all the way to the bank. The fifth version of the game made $800 million the first 24 hours after the release, which is the largest first-day take ever by a game, move or album.

Lämna ett svar