Sova bort dåliga minnen?

När jag gick på högstadiet provade jag en gång att spela in franska glosor på band och sedan spela upp detta medan jag sov. Det funkade inte alls men idén var egentligen inte helt fel. Under vissa faser i sömncykeln förstärks nämligen minnen. Ny forskning som visar dock att denna fas kan även möjliggöra undertryckning av obehagliga minnen.

Första delen av studien som publicerats i Nature Neuroscience gick ut på att “skapa” dåliga minnen hos försökspersonerna. Man visade då fotografier på ansikten samtidigt som de fick känna en doft, tex av mint eller citron. När försökspersonerna fick se bilderna gav man dem dessutom en lätt elchock. Efter ett tag började försökspersonerna svettas bara de kände doften – man skapade alltså ett dåligt minne och betingade detta till en doft.

I studiens senare del fick försökspersonerna sova i labbet och när de nådde den fas i sömncykeln där minnen förstärks utsattes de för doften. De reagerade återigen med ökade svettningar. Däremot kunde man se en minskad reaktion när dessa personer sovit färdigt när de utsattes för de obehagliga bilderna eller dofterna. Man såg även förändrad aktivitet i Amygdala – en hjärnregion som styr våra känslor och rädslor.

Forskarna bakom studien tänker att resultaten i förlängningen kan leda till nya metoder för att behandla traumatiskt stressyndrom eller fobier.

Bild: Exolune / Wikimedia Commons
Bild: Exolune / Wikimedia Commons

Sleeping off bad memories?

When I was in high school, I once recorded French words on tape and then play it while I slept. It did not work at all but the idea was not totally off. During certain phases of the sleep cycle memories are namely reinforced. New research shows that this phase may also allow suppression of unpleasant memories.

The first part of the study that was published in Nature Neuroscience, aimed at “creating” bad memories in the participants. They then showed photographs of faces while they were exposed to a distinct smell, such as mint or lemon. When the subjects saw the pictures they were also given a light electric shock. After a while, the subjects started sweating just by exposure to the smell –  a smell-related bad memory was created.

In the latter part of the study, subjects slept in the lab and when they reached the stage in the sleep cycle where memories are reinforced, they were exposed to the scent. They again responded with increased sweating. However, the response decreased after these people had slept and they were subjected to the unpleasant pictures or scents. The researchers also saw an altered activity in the amygdala – a brain region that controls our emotions and fears.

The researchers behind the study suggest that the findings could eventually result in new approaches to treating traumatic stress disorder or phobias.

Lämna ett svar