Vetenskapsnyheter vecka 35

Förra veckan publicerade Science en artikel där forskare samlat ihop prover från 78 ebolasmittade personer i Västafrika och på detta sätt lyckats visa att ebolaviruset muterar i en snabb takt. Analyserna visade också att, trots att smittan ursprungligen kommer från ett djur som fungerar som en reservoir har den spridits vidare genom kontakt mellan människor. Tragiskt nog hade fem av medförfattarna till studien avlidit i ebola då artikeln publicerades.

En studie som publicerades denna vecka i PLOS ONE visade att självsäkra personer ofta uppfattas som mer kompetenta än de egentligen är. I själva verket kan dessa personer ha en tendens att ställa till med problem inom en organisation.

Super-worker

Med tanke på händelserna i Ferguson, Missouri publicerades en intressant text om hur militärt utrustad polis kan påverka en folkmassas mentalitet på ett negativt sätt. Detta är även aktuellt i Sverige där polisens agerande blivit hårt kritiserat vid senaste veckornas demonstrationer mot nazistiska organisationer.

Veckan avslutades med att media rapporterade om ett misstänkt ebolafall i Stockholmsområdet. Provet som togs för att utesluta att den man som befunnit sig i Västafrika och som insjuknat i feber bar på det fruktade viruset visade sig vara negativt. Risken är dock att ebolarädslan i kombination med en stundande influensasäsong kommer att resultera i att nyhetsrapporteringen i höst/vinter kommer att domineras av denna typ av nyheter.

winter-is-coming

Last week, Science published an article in which researchers collected samples from 78 Ebola infected people in West Africa, enabling them to shown that the Ebola virus mutates at a rapid pace. The analyzes also showed that, despite the fact that the infection originated from an animal reservoir, the virus has spread by human contact. Tragically, five of the co-authors of the study died of Ebola before the article was published.

A study published this week in PLOS ONE, showed that over-confident people are often perceived as more competent than they actually are. In fact, these people have a tendency to cause problems within an organization.

Regarding the events of Ferguson, Missouri, an interesting text about how militarily equipped police can negatively affect crowd mentality was published. This is also relevant in Sweden where the actions of the police have been heavily criticized in recent weeks during demonstrations against Nazi organizations.

The week ended with Swedish media reporting about a suspected Ebola cases in the Stockholm area. The sample that was taken to rule out that the man who has been in West Africa and who fell in with fever was infected with the dreaded virus were found to be negative. It is however likely that the Ebola fear combined with an upcoming flu season will result in the news this fall/winter being dominated by this kind of news.

 

Lämna ett svar