Sexuella tankar – könsskillnader

Mytnäsan vaknade idag när jag läste i DN om hur studier visar att män tänker på sex 34 gånger om dagen medan kvinnor tänker på sex 19 gånger. Nu är visserligen inte dessa siffror helt galna och visst kan det finnas både kulturella och biologiska förklaringar till varför man ser en könsskillnad. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att män tänker på sex jämt och att könsskillnaden är stor. Jag kan minnas att jag till och med hört påståenden om att män tänker på sex var sjunde sekund. Jag blev därför nyfiken på att kolla upp om det finns några publicerade vetenskapliga studier på detta.

Det visade sig, föga förvånande, att ytterst få studier har undersökt detta. Jag hittade dock en studie från 2012 som undersökt just detta bland 283 unga amerikanska studenter. Studien visade att männen i snitt tänkte på sex 19 gånger om dagen. Motsvarande siffra hos kvinnorna var 10. Man konstaterar i artikeln att även om det finns skillnader är de relativt små och att spridningen bland män var så stor (mellan 1 gång och 388 gånger) att man inte kan uttala sig om generella könsmönster. Man kunde även se att män även tänkte oftare än kvinnor på andra basala behov som mat och sömn. Det var även tydligt att de kvinnor som var i stort behov att bli socialt accepterade tänkte på sex mer sällan.

För att sammanfatta: män är inte de sexgalningar många verkar tro, variationen bland män är stor och könsskillnaderna är relativt små. Vidare tänker män överlag mer på basala behov som sex, mat och sömn, vilket till viss del kan förklara könskillnader. Tragiskt nog verkar det som om vissa kvinnors sexualitet hämmas av en önskan att bli socialt accepterade. Skulle kanske mönstret se annorlunda ut om de sociala förväntningarna var annorlunda?

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

 

Lämna ett svar